Wydarzenia

Logo Biblioteki Narodowej
Katalog książek
Rybactwo i Morze

„Dzieje kolei żelaznej” – lekcja biblioteczna z wychowankami PWD Pękanino

Dzieje kolei żelaznejDnia 12 września 2018r. bibliotekarz Gminnej Biblioteki Publicznej z Malechowa pan Robert Baran zaprosił wychowanków PWD Pękanino wraz z wychowawczynią do biblioteki w Pękaninie na lekcję biblioteczną poświęconą historii kolei żelaznej od czasów najdawniejszych do dnia dzisiejszego. W oparciu o literaturę popularnonaukową i materiały pochodzące z internetu dzieci miały okazję poznać początki kolejnictwa począwszy od pierwszej lokomotywy parowej (parowozu) – słynnej „Rakiety” Stephensona napędzanej silnikiem parowym a wynalezionej w 1829r. Bibliotekarz opowiedział na jakiej zasadzie porusza się parowóz a w dalszej kolejności przedstawił rozwój kolejnictwa w oparciu o pokaz lokomotyw od najstarszych do tych nowocześniejszych – dzieci mogły oglądać nie tylko ilustracje ale i modele kolekcjonerskie lokomotyw z kolekcji bibliotekarza Przy okazji bibliotekarz pokazał jak wyglądały dawniejsze i współczesne wagony pasażerskie. Mogły dowiedzieć się również na temat funkcjonowania nieistniejącej już Sławieńskiej Kolei Powiatowej, która funkcjonowała na trasie Sławno – Polanów i przechodziła przez miejscowości naszej gminy. Czytaj więcej

Wycieczka tematyczna „Z rybką po zdrowie”

Z rybką po zdrowieGminna Biblioteka Publiczna realizuje operację w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, pn. „Organizacja wycieczki tematycznej „Z Rybką po Zdrowie”organizację cyklicznych wyjazdów do Oceanarium w Gdyni dzieci z 13 Placówek Wsparcia Dziennego oraz młodych czytelników Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie wraz z pogadanką o rybackiej wartości historycznej terenu Gminy Malechowo z wykorzystaniem publikacji „Historia i Kultura Ziemi Sławieńskiej, Tom IV Gmina Malechowo” oraz zbiorów książkowych dotyczących tematu znajdujących się w bibliotekach. Motywacją do zorganizowania wycieczki jest pokazanie dzieciom ciekawych typów ryb, zwierząt i roślin związanych ze światem wodnym, ale przede wszystkim uświadomienie młodym ludziom jak duża wartość drzemie w wodzie i akwenach wodnych, jak ważną rolę odgrywają ryby w żywieniu człowieka. Tu sprawdzi się wiedza o stawach rybnych występujących w naszej gminie gdzie jesteśmy dominatorem w powiecie sławieńskim, a ryby naszych hodowców są znane nie tylko w kraju ale również za granicą. Wyjazdy edukacyjno-promocyjne do Oceanarium w Gdyni dla 200 osób z poczęstunkiem, zakupem upominkowych gadżetów oraz wynajem autokarów do przewiezienia 4 grup uczestników stanowi koszt 12 593,92zł.- wszystko to zgodnie z wytycznymi programu PO RYBY. Planowane terminy wyjazdów to: 22.09.18., 29.09.18, 06.10.18, 13.10.18.

Logo

Ze słownikiem za pan brat

Tradycyjne i multimedialne, wielkie i kieszonkowe, rzeczowe i językowe. Słowniki, bo o nich mowa, to obowiązkowa część zbiorów każdej biblioteki. O tym, do czego służą i jak z nich korzystać, mogli się dowiedzieć uczniowie klasy II Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu, którzy wraz z Panią Joanną Zdańkowską 12 września br. w bibliotece w Ostrowcu uczestniczyli w lekcji bibliotecznej pt. „Ze słownikami za pan brat”. Na spotkaniu nie mogło zabraknąć ćwiczeń w posługiwaniu się słownikami. Choć nikt tu nie stawiał ocen, uczniowie chętnie angażowali się w rozwiązywanie zadań. Przypomniano również zasady zachowania się w bibliotece i obchodzenia się z książkami. Z pewnością można więc powiedzieć, że słownik ortograficzny nie jest już im obcy. Lekcję poprowadziła bibliotekarz Anna Zając. Czytaj więcej

Narodowe Czytanie w bibliotece w Ostrowcu

Zdjęcie Narodowe Czytanie w bibliotece w Ostrowcu„Książki cudownego coś w sobie mają, całe życie człowieka zmieniają” – z takiego założenia wychodzą czytelnicy z biblioteki w Ostrowcu, którzy z dużym zaangażowaniem w piątkowe przedpołudnie wzięli udział w akcji społecznej propagującej znajomość literatury narodowej. Tegoroczna odsłona Narodowego Czytania ma wyjątkową formułę, ponieważ odbywa się w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości i oprócz stałego, głównego celu, którym jest promocja czytelnictwa, jest też formą uczczenia tego niezwykłego jubileuszu. Czytelnicy mogli wysłuchać fragmentów powieści Stefana Żeromskiego pt. „Przedwiośnie” w wykonaniu uczennicy Szkoły Podstawowej w Ostrowcu przebranej za Cezarego Barykę w niezwykłej scenerii – na tle szklanych domów. Czytaj więcej

Narodowe Czytanie w Niemicy

foto7 września 2018 roku Biblioteka Publiczna w Malechowie Filia w Niemicy oraz Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Niemicy przystąpiły do akcji Narodowe Czytanie. W tym roku zainaugurowaną książką przez parę prezydencką było „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego. Uroczyste czytanie powieści rozpoczęła Pani dyrektor Iwona Nowak- Gancarz, a następnie uczniowie w sali Biblioteki oraz nauczyciele w swoich klasach.

Tegoroczna odsłona Narodowego Czytania odbywa się w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, stąd wyjątkowa formuła akcji. Na zakończenie czytania można było otrzymać pamiątkowy stempel pieczęci do swojego egzemplarza powieści. Biblioteka zachęca do czytania „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego. Czytaj więcej

Jak nie czytam, jak czytam

Podziękowanie6.09.2018 r. otrzymaliśmy podziękowania za udział w ogólnopolskiej akcji „JAK NIE CZYTAM JAK CZYTAM”, która odbyła się 8.06.2018 r. Bardzo dziękujemy uczniom i nauczycielom Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu oraz wszystkim, którzy wzięli udział we wspólnym czytaniu i zapraszamy w czerwcu 2019 do kolejnej edycji.

„Polski wrzesień 1939r.” – prezentacja multimedialna w Szkole Podstawowej w Malechowie

fotoDnia 3 września b.r. na uroczystym apelu z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019, bibliotekarz Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie, po wstępnym przemówieniu przeprowadził krótki pokaz multimedialny skierowany do wszystkich obecnych na apelu poświęcony wojnie obronnej Polski w 1939r. W prezentacji zostały ujęte najważniejsze bitwy i punkty oporu polskiego żołnierza w toku 35 dni walk, symbolizujące bohaterstwo, poświęcenie, dramatyzm, osamotnienie i walkę do samego końca z przeważającymi siłami hitlerowskiego agresora. Z drugiej strony ukazana została bezwzględność i okrucieństwo samego najeźdźcy w pierwszych chwilach najazdu na Polskę. Brak pomocy militarnej ze strony Wielkiej Brytanii i Francji, przewaga ilościowa i jakościowa wojsk III Rzeszy, oraz agresja ZSRR na Polskę 17 września, stały się przyczyną klęski armii polskiej w wojnie obronnej 1939r. Uzupełnieniem prezentacji był nastrojowy podkład dźwiękowy i muzyczny. Czytaj więcej

Rozstrzygnięto konkursy

fotoDnia 14 czerwca rozstrzygnięto dwa konkursy biblioteczne zorganizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Malechowie Filia w Ostrowcu dla uczniów Szkoły Podstawowej w Ostrowcu.
Pierwszy to konkurs na „Najaktywniejszego czytelnika”, gdzie zwycięzcami zostali
W klasach I-III
I miejsce – Klaudia Kozłowska
II miejsce – Michalina Szewczyk
III miejsce – Wiktoria Ogórek

Czytaj więcej

Językowe wygibasy

fotoW klasie IIIB odbyła się bardzo ciekawa lekcja biblioteczna. Uczniowie walczyli z językowymi wygibasami i musieli odpowiadać na pytania z gry edukacyjnej „Zakręcone litery”. Lekcja miała na celu propagowanie zainteresowań czytelniczych, wzbogacenia słownictwa, a także uczyć poprawnej wymowy wyrazów z trudnościami. Zajęcia poprowadziła Pani Justyna Okurowska będąca na stażu w Gminnej Bibliotece Publicznej w Malechowie. Na zakończenie dzieci wykonały prace plastyczne związane z czytanymi wierszykami. Wszyscy miło spędzili czas i dobrze się bawili. Czytaj więcej

Jak nie czytam jak czytam

fotoDzięki współpracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie Filia w Ostrowcu i samorządu uczniowskiego uczniowie Zespołu Szkół im. M. Kopernika w Ostrowcu przystąpili do akcji organizowanej pod patronatem Biblioteki Narodowej polegającej na pobiciu rekordu w jednoczesnym czytaniu książek. Akcja ma na celu, by książka kojarzyła się z rozrywką, a nie szkolnym obowiązkiem. By uczniowie, którzy na co dzień czytają, zobaczyli, że nie są jedyni, a ci, którzy tego nie robią, mieli okazję spróbować. Młodzież wykorzystuje okazję, aby pokazać dorosłym, jak się czyta książki. O godzinie 10.00 wszyscy uczniowie zasiedli do czytania tego, co lubią najbardziej – była cała plejada różnorodnych tytułów. Zwieńczeniem akcji było wspólne zdjęcie – uczniowie z własnych ciał ułożyli napis „czytamy”. Czytaj więcej