1 marzec – Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

księgozbiór„Będziemy czerwonych nieludzko strzelać”
Kpt Stanisław Sojczyński „Warszyc”
„Amnestia jest dla przestępców a my jesteśmy Wojsko Polskie”
Mjr Hieronim Dekutowski „Zapora”

Dziś przypada święto państwowe, które obchodzimy od 2011r. Jest ono poświęcone pamięci bohaterów antykomunistycznego podziemia niepodległościowego. Są to żołnierze z różnych ugrupowań konspiracyjnych (Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych, „Wolność i Niezawisłość”) którzy podjęli nierówną walkę z reżimem komunistycznym w Polsce, narzuconym przez Stalina po zakończeniu II wojny światowej. Przez komunistów byli nazywani „bandytami” i „zaplutymi karłami reakcji”.Pomimo męstwa, niezłomności, aktów odwagi i determinacji w walce z oprawcami Urzędu Bezpieczeństwa, NKWD oraz Korpusem Bezpieczeństwa Wewnętrznego, bohaterowie antykomunistycznego podziemia ponieśli ostatecznie klęskę na skutek terroru, zdrady, osamotnienia. Część zginęła w nierównej walce a pozostali zostali zakatowani w ubeckich więzieniach.
Nieprzypadkowo ten dzień obchodzimy 1 marca. Tego dnia w 1951r. ubecy wykonali pierwsze wyroki śmierci w więzieniu na Mokotowie na 7 członkach „WiN”.
Takie postacie jak: mjr Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka”, kpt Stanisław Sojczyński „Warszyc”, mjr Hieronim Dekutowski „Zapora”, Danuta Siedzikówna „Inka”, Zdzisław Badocha „Żelazny”, Witold Pilecki, Łukasz Ciepliński „Pług”, August Emil Fieldorf „Nil” pozostaną na zawsze symbolami walki o wolną Polskę.