Gminny konkurs ortograficzny w Gminnej Bibliotece Publicznej w Malechowie

Gminny konkurs ortograficzny w Gminnej Bibliotece Publicznej w MalechowieDnia 07.03.2019r. w Gminnej Bibliotece Publicznej  w Malechowie odbył się gminny konkurs ortograficzny „Mistrz ortografii 2019”. Konkurs został przeprowadzony na dwóch poziomach edukacyjnych: dla uczniów kl. IV-VI oraz uczniów kl. VII-VIII i gimnazjum. W konkursie wzięło udział ogółem 15 uczniów z kl. IV – VIII i gimnazjum z 4 szkół podstawowych i gimnazjum gminy Malechowo, którzy przeszli pomyślnie eliminacje na etapie szkolnym i zakwalifikowali się do konkursu ortograficznego na szczeblu gminnym (po 2 uczniów z każdej grupy edukacyjnej). W dniu przeprowadzenia konkursu powołana została komisja do czuwania nad przebiegiem konkursu ortograficznego i wyłonienia zwycięzców w składzie: Wanda Szewczuk – polonistka i przyjaciel biblioteki, Dariusz Czesnowski – bibliotekarz Filii bibliotecznej w Lejkowie i Robert Baran – bibliotekarz Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie. Konkurs przebiegał sprawnie i polegał na pisaniu dyktanda ze słuchu, który głośno czytał dla poszczególnych grup pan Dariusz Czesnowski.

Komisja po odbytym konkursie i wnikliwym sprawdzeniu wszystkich prac na miejscu, ogłosiła wyniki. W kategorii klas IV-VI zwyciężyła Danuta Jędrzejewska (I miejsce) – uczennica Szkoły Podstawowej w Niemicy, II miejsce zajęła Dominika Hutman – uczennica Zespołu Szkół w Ostrowcu  a III miejsce zajęła Hanna Jędruszczak – uczennica Zespołu Szkół w Ostrowcu. Z kolei w kategorii kl. VII-VIII i gimnazjum zwyciężczynią konkursu została uczennica kl. IIIc gim. Julia Kolibowska, II miejsce wywalczyła Patrycja Chachura – uczennica Zespołu Szkół w Ostrowcu a III miejsce zajęła Paulina Koźmińska z kl. IIId gim. Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe, dyplomy i drobne upominki a pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy i drobne upominki. Wszystkim uczestnikom konkursu pracownicy biblioteki dziękują za wzięcie udziału w konkursie ortograficznym a zwycięzcom gratulujemy odniesionego sukcesu.