Obchody 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej w Szkole Podstawowej w Niemicy

 Obchody 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej w Szkole Podstawowej w NiemicyDnia 27 września 2019r. w Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich w Niemicy miały miejsce obchody 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Organizatorami projektu obchodów byli bibliotekarze Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie. W ramach przedsięwzięcia zorganizowana została wystawa tematyczna poświęcona II wojnie światowej, gdzie młodzież szkolna mogła zwrócić uwagę na różnorodność literatury, odznaczeń, wozów bojowych z czasów II wojny światowej, gdzie nie mogło zabraknąć gadżetów militarnych. Dla młodzieży klas IV-VIII bibliotekarz pan Robert Baran przygotował prezentację multimedialną pt. „Wrzesień 1939”, gdzie w sposób interesujący ukazał wydarzenia poprzedzające wybuch wojny, dokonując porównania sił III Rzeszy i Polski, aby w następnym etapie pokazać pierwsze chwile rozpoczęcia hitlerowskiej agresji o świcie 1 września 1939r. przed oficjalną godziną wybuchu wojny. Następnie pokazał jak wyglądała walka żołnierzy polskich z najazdem hitlerowskim w toku bitwy granicznej (Krojanty, Mokra), oblicze i skutki masowych nalotów i bombardowań dokonywanych przez Luftwaffe. Szczególną uwagę bibliotekarz poświęcił obrońcom Westerplatte i Poczty Polskiej w Gdańsku, którzy w sposób bohaterski w osamotnieniu stawili czoła hitlerowskim agresorom broniąc w ten sposób polskich praw do Gdańska. Uczniowie z zainteresowaniem odebrali tą lekcję historii, która trafiła do ich świadomości.