„2023 – Rokiem Jana Matejki” – lekcja biblioteczna w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Malechowie

lekcja bibliotecznaW tym roku obchodzimy Rok Jana Matejki (130 rocznica jego śmierci).

Jan Matejko był najwybitniejszym malarzem XIX w., który tworzył swoje prace w czasach, kiedy Polska była pod zaborami. Namalował ponad 300 obrazów przedstawiających dawne dzieje Polski i nie tylko. Malował też portrety ludzi, zwierzęta, postacie biblijne (słynne polichromie w Kościele Mariackim w Krakowie), zamki itp. Stworzył również kilkaset szkiców do obrazów na płótnie i rysunków. To na czarnobiałych rysunkach na ziarnistym papierze uwiecznił m.in. słynny „Poczet królów i książąt polskich” przedstawiający 44 królów i książąt w tym 4 księżne i królowe.

Do najsłynniejszych dzieł mistrza Jana należą: „Bitwa pod Grunwaldem”, „Hołd Pruski”, „Stańczyk”, „Batory pod Pskowem”, „Konstytucja 3 maja 1791 roku”.

Celem Matejki jako patrioty było nie tylko pokazanie Polakom ich dawnej świetności i chwały na przestrzeni dziejów, ale i wzmocnienie ducha narodowego oraz obudzenie nadziei na odzyskanie niepodległości.

Aby przypomnieć i spopularyzować postać tego wybitnego malarza, bibliotekarz Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie, pan Robert Baran przeprowadził w dniach 14, 16 i 17 listopada 2023r. lekcję biblioteczną z uczniami kl. IV, V i VI ZSP w Malechowie o Janie Matejce (na lekcji plastyki u pani Doroty Manijak).

W trakcie zajęć bibliotekarz przybliżył życiorys malarza, przedstawił jego talent, pokazał najważniejsze jego dzieła i ich znaczenie dla Polaków będących pod zaborami. Uczniowie byli zainteresowani tematyką zajęć i aktywnie uczestniczyli w lekcji.