21 lutego – Dzień Języka Ojczystego

Bibliotekarz czytający Bogurodzicę na tle białej gazetki z okazji Dnia Języka Ojczystego.Gminna Biblioteka Publiczna w Malechowie przedstawia czytanie „Bogurodzicy” w wykonaniu bibliotekarza Dariusza Czesnowskiego.

Bogurodzica – średniowieczna polska pieśń religijna i najstarszy zachowany wraz z melodią polski tekst poetycki. Nie jest znana data powstania utworu, przyjmuje się, że nastąpiło to w XIII lub XIV wieku, chociaż pierwszy zapis tekstu pochodzi dopiero z początku XV wieku (rok 1407). Od XV wieku Bogurodzica pełniła także rolę hymnu państwowego w Królestwie Polskim i Wielkim Księstwie Litewskim. Dziś jest śpiewana jako pieśń patriotyczna i kościelna.

Link do wideo z nagraniem https://www.facebook.com/bibliotekapubliczna.malechowo.7/videos/666809621037964