„Arktyka i Grenlandia” – lekcja biblioteczna w kl. III ZSP w Malechowie

Lekcja biblioteczna w klasy III ZSP w Malechowie pod tytułem Arktyka i GrenlandiaDnia 27 lutego 2020r. bibliotekarz GBP w Malechowie przeprowadził na lekcji w kl. III ZSP w Malechowie ciekawe zajęcia poświęcone najzimniejszym obszarom na półkuli północnej, co miało stanowić uzupełnienie i utrwalenie wiedzy na temat lektury pt. „Anaruk, chłopiec z Grenlandii” Czesława Centkiewicza.
Drogą prezentacji multimedialnej bibliotekarz przedstawił uczniom położenie Arktyki i Grenlandii wraz z biegunem północnym, panujący tam surowy klimat oraz czapę lodową. Przy okazji wyjaśnił czym jest dzień polarny i noc polarna. Uczniowie dostrzegli, jak pięknie może wyglądać zorza polarna w noc polarną. Mogli zobaczyć, gdzie leży Laponia i wioska św. Mikołaja.
Dowiedzieli się również o ciężkich zmaganiach polarników chcących zdobyć biegun północny. Następnie przeniesieni zostali w świat roślin tundry oraz zwierząt tam żyjących.
Dużą ciekawość wzbudziło życie dawnych Inuitów zamieszkujących Grenlandię i tereny podbiegunowe, mieszkających latem w skórzanych szałasach a zimą w igloo, którzy z racji spożywania surowego mięsa nazwani byli Eskimosami.
Bibliotekarz pokazał w jaki sposób ci ludzie się ubierali, na co polowali myśliwi, z czego wyrabiali i jakimi narzędziami posługiwali się w rybołówstwie oraz w trakcie polowań.
Przyszedł również czas na zajęcia kobiet, które wytwarzały ubrania ze skór, naprawiały je i wychowywały dzieci.
Dla ciekawości bibliotekarz dodał, że to Inuici wymyślili kajaki i okulary przeciwsłoneczne.