„Drogi do Niepodległej cz. 1 – od upadku powstania kościuszkowskiego do wybuchu I wojny światowej” – prezentacja multimedialna

"Drogi do Niepodległej cz. 1 - od upadku powstania kościuszkowskiego do wybuchu I wojny światowej" - prezentacja multimedialnaDnia 6 listopada 2018r. z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, bibliotekarz GBP w Malechowie przedstawił w Szkole Podstawowej w Malechowie prezentację poświęconą poszukiwaniom dróg do niepodległości przez naród polski, który znalazł się pod trzema zaborami na 123 lata niewoli. Polacy walczyli w powstaniach narodowowyzwoleńczych a także tam , gdzie toczyły się walki o wolność ludów Europy. Walczyli też w obronie polskiego języka, kultury i tożsamości narodowej, propagowali ideę pracy organicznej a u progu I wojny światowej rozpoczęli zbrojne przygotowania do walki o odzyskanie niepodległości Polski. Prezentację urozmaicił podkład patriotycznych piosenek.