Konkurs recytatorski w Niemicy

Konkurs recytatorski w Niemicy6 listopada 2018 roku w Bibliotece Publicznej i Szkolnej w Niemicy, w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, odbył się konkurs recytatorski Poezji Patriotycznej pod hasłem: „Ojczyzna w poezji”. Zgodnie z regulaminem uczestnicy recytowali wybrany wiersz o tematyce patriotycznej, dowolnego autora. Celem konkursu było pielęgnowanie postaw patriotycznych, upowszechnianie kultury języka wśród uczniów, popularyzowanie piękna i wartości narodowej kultury, rozbudzanie zainteresowania poezją patriotyczną oraz rozwijanie recytatorskich i aktorskich uzdolnień dzieci. Po wysłuchaniu poszczególnych recytacji jury złożone z nauczycieli polonistów oraz nauczycieli bibliotekarzy wyłoniło laureatów i wyróżnionych.

I miejsce zdobyła uczennica kl.VIII- Julia Wagner, II miejsce zajął Jakub Orzechowski – uczeń kl.IVa, natomiast laureatką III miejsca została uczennica kl.Va- Aleksandra Królikowska. Wyróżnienie otrzymała uczennica kl.VII- Julia Giś.
Serdecznie gratulujemy!!!