Narodowe Czytanie w bibliotece w Ostrowcu

Zdjęcie Narodowe Czytanie w bibliotece w Ostrowcu„Książki cudownego coś w sobie mają, całe życie człowieka zmieniają” – z takiego założenia wychodzą czytelnicy z biblioteki w Ostrowcu, którzy z dużym zaangażowaniem w piątkowe przedpołudnie wzięli udział w akcji społecznej propagującej znajomość literatury narodowej. Tegoroczna odsłona Narodowego Czytania ma wyjątkową formułę, ponieważ odbywa się w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości i oprócz stałego, głównego celu, którym jest promocja czytelnictwa, jest też formą uczczenia tego niezwykłego jubileuszu. Czytelnicy mogli wysłuchać fragmentów powieści Stefana Żeromskiego pt. „Przedwiośnie” w wykonaniu uczennicy Szkoły Podstawowej w Ostrowcu przebranej za Cezarego Barykę w niezwykłej scenerii – na tle szklanych domów.