Prezentacja multimedialna na potrzeby projektu Społecznik: „Pałace, dwory i ruiny”

Dnia 8 listopada br. odbyła się w Szkole Podstawowej w Malechowie lekcja biblioteczna z udziałem pracownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie. Bibliotekarz został zaproszony przez nauczycieli – koordynatorów szkolnego projektu Społecznik celem przekazania grupie uczniów – realizatorów tego projektu informacji na temat istniejących i nieistniejących już poniemieckich pałaców, dworów oraz ich ruin. W tramach tej lekcji grupa gimnazjalistów miała okazję zapoznać się podczas prezentacji multimedialnej (wykorzystano unikatowe zdjęcia, grafiki i obrazy) z historią powstawania pałaców i dworów zakładanych przez zamożne zniemczone rody pomorskie, które przekształciły się w ziemiaństwo (pokazane zostały ich herby rodowe). Bibliotekarz wyjaśnił również czym są pałace i dwory.Uzupełnieniem tej lekcji było przedstawienie przez bibliotekarza innych źródeł w postaci albumów i wycinków z prasy na temat historii naszej gminy.

A oto wykaz pałaców i dworów w naszej gminie z okresem ich powstania i ich założycielami
Pałac w Ostrowcu (XVII w.; von Podewilsowie)
Pałac/dwór w Żegocinie (XVII/XVIII w.; von Blumenthalowie)
Dwór w Niemicy (XVIII w.; von Kleistowie)
Dwór w Kosierzewie (XIX w. von Boninowie)
Pałac w Sulechówku (XIX w.; von Schlieffenowie)
Pałac w Kusicach (XIX w.; von Schlieffenowie)
Dwór w Borkowie (XIX w.; von Natzmerowie)
Nowy dwór w Karwicach (XIX w. von Grützmacher)
Pałac w Podgórkach (XIX w.; von Blumenthalowie)
Dwór w Laskach (XX w.; Glagau)
Nowy dwór w Darskowie (XX w. von Schlieffenowie)
Nowy dwór w Kosierzewie (XX w.)
Dwór w Białęcinie