Projekt pn. „Sieć na kulturę w podregionie koszalińskim”

pracownicy bibliotelkiGminna Biblioteka Publiczna w Malechowie zrealizowała projekt pn. „Sieć na kulturę w podregionie koszalińskim”.

Na przełomie sierpnia i września 2022 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Malechowie realizowała projekt pn. „Sieć na kulturę w podregionie koszalińskim” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2. „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”), którego głównym celem było:

  • podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury (GSIK) poprzez organizację szkoleń oraz dostęp do materiałów edukacyjnych,
  • rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-16 poprzez prowadzenia atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć,
  • wyposażenie placówek GSIK w sprzęt niezbędny do organizacji zajęć i warsztatów.

W ramach projektu przeprowadzono szkolenia (31 godzin) z tematu „Korzystanie z cyfrowych usług na zaawansowanym poziomie” dla młodzieży w wieku 10-16 lat. Zajęcia odbywały się w przestrzeni online z wykorzystaniem platformy Teams. Uczestnicy poznali kluczowe zagadnienia związane z wykorzystywaniem narzędzi online. Dowiedzieli się, jakie są dostępne aplikacje umożliwiające składanie wniosków i załatwianie spraw administracyjnych, jak prowadzić i zarządzać elektronicznym kontem bankowym. Zdobyli kompetencje związane z dostępnością usług online oraz wyjaśnione zostały podstawy cyberbezpieczeństwa i bezpiecznego nawigowania w sieci.

Nasza biblioteka w ramach projektu otrzymała sprzęt elektroniczny w postaci 6 laptopów, który zostanie wykorzystany do celów edukacyjnych oraz rozwijania umiejętności komputerowych użytkowników korzystających z oferty naszej biblioteki.