Projekt „Z rybką po zdrowie”

Projekt „Z rybką po zdrowie”W miesiącach wrzesień i październik b.r. Gminna Biblioteka Publiczna w Malechowie realizowała gminny projekt promujący lokalne rybactwo w Gminie Malechowo oraz zalety spożywania ryb jako jeden z warunków zdrowego odżywiania się. W ramach projektu dzieci i młodzież ze wszystkich Placówek Wsparcia Dziennego naszej gminy oraz z Malechowa i Malechówka wraz z opiekunami i bibliotekarzami miały okazję zwiedzić w ramach wycieczki Oceanarium w Gdyni. W październiku bibliotekarz GBP z Malechowa odwiedzał poszczególne świetlice środowiskowe gdzie dla zainteresowanej młodzieży przeprowadził ciekawe zajęcie tematyczne pt. „Z rybką po zdrowie” w formie pogadanki, wykładu w oparciu o prezentację multimedialną oraz pokaz ciekawych książek i broszur o rybach.

Logo

W trakcie zajęć dzieci i młodzież miały okazję zapoznać się z rozwojem rybołówstwa od epoki kamienia do czasów współczesnych. W drugiej części zajęć bibliotekarz przedstawił tradycje i warunki lokalnego rybactwa i rybołówstwa w gminie Malechowo w oparciu o rzeki Bielawa i Grabowa. Bibliotekarz opowiedział o florze i faunie środowiska rzecznego, gatunkach ryb łososiowatych (i nie tylko) występujących w rzekach, życiu i rozmnażaniu ryb z gatunku łososiowatych, łowiskach i wędkowaniu na rzece Grabowie. W prezentacji nie mogło zabraknąć promocji lokalnego rybactwa czyli hodowli ryb łososiowatych w stawach hodowlanych na terenie gminy Malechowo w oparciu o wyżej wymienione rzeki. Na zakończenie bibliotekarz zachęcił uczestników spotkania do spożywania ryb ze względu na występujące w nich cenne kwasy tłuszczowe omega – 3, fosfor, wapń, witaminy, sole mineralne oraz wiele innych cennych dla organizmu pierwiastków. Uczestnicy projektu otrzymali na zakończenie drobne upominki.