Seniorzy poznają ślady historii naszej gminy

fotoDnia 18.05.2018r. do Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie została zaproszona grupa seniorów z Klubu Seniora w Malechowie na zajęcia poświęcone dziejom gminy Malechowo do 1945r. Prowadzący zajęcia bibliotekarz Robert Baran przybliżył seniorom okoliczności, które spowodowały, że na te tereny przybyli osadnicy niemieccy, rozwinęło się niemieckie ziemiaństwo, a dawne rycerskie rody słowiańskie zamieszkujące tereny Pomorza ulegały stopniowej germanizacji. Na podstawie prezentacji multimedialnej seniorzy mieli okazję dowiedzieć się o istnieniu w dawnym okręgu sławieńskim (Kreis Schlawe) samodzielnych gmin rolniczych należących do domeny darłowskiej, oraz gmin z kompleksem pałacowo-dworskim wielkich rodów ziemiańskich. Bibliotekarz przybliżył seniorom efekty niemieckich prac archeologicznych oraz postacie szczególnie zasłużone na tym podłożu (Diether von Kleist – archeolog samouk; Karl Rosenow – twórca i dyrektor Muzeum Powiatowego na Zamku Książąt Pomorskich w Darłowie). Na przykładzie Niemicy, Borkowa i Malechowa bibliotekarz przekazał informację o istnieniu w gminie Malechowo podczas II wojny światowej niemieckich obozów pracy dla młodzieży niemieckiej, jeńców wojennych oraz faktu zatrudniania robotników przymusowych przez III Rzeszę. Uwagę seniorów przykuły ciekawe, atrakcyjne zdjęcia i mapy nie istniejącej już Sławieńskiej Kolei Powiatowej (wąskotorowej, później normalnotorowej) relacji Sławno-Polanów. Duże zainteresowanie wzbudziły również liczne unikatowe zdjęcia, malarstwo i grafika dawnych obiektów Malechowa, Malechówka, Karwic, Sęczkowa, Karw i Gorzycy, których częściowo już nie ma, albo zmieniły swój wygląd. Stanowi to integralną część dziedzictwa kulturowego, które pozwala rzucić światło na życie, zajęcia, kulturę i tradycję dawnych mieszkańców tych miejscowości.

Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze i z poczęstunkiem. Mamy nadzieję, że spotkanie seniorów z historią naszej gminy jeszcze nastąpi, gdyż bibliotekarz przygotował dla zainteresowanych na tą okoliczność wiele innych atrakcyjnych ciekawostek i informacji z którymi pragnąłby się podzielić.