Wydarzenia

Logo Biblioteki Narodowej
Katalog książek
Rybactwo i Morze

Lekcja biblioteczna o Narodowym Święcie Niepodległości w Pękaninie

Lekcja biblioteczna o Narodowym Święcie Niepodległości w PękaninieDnia 13.11.2019r. w bibliotece w Pękaninie odbyła się lekcja biblioteczna, w której uczestniczyły dzieci z tutejszego PWD. Z okazji 101 rocznicy odzyskania Niepodległości zajęcia poprowadził bibliotekarz, który wcielił się w postać Józefa Piłsudskiego. Na podstawie prezentacji multimedialnej i wiedzy historycznej przedstawił dzieciom trudne i zawiłe drogi Polaków w walce o niepodległość i zachowanie tożsamości narodowej (polski język, literatura, sztuka, utwory patriotyczne, symbole narodowe). Śledziły z uwagą trudne chwile dorastania Józefa Piłsudskiego pod zaborem rosyjskim, doświadczenia pobytu na Syberii i w więzieniu, które odcisnęły na nim piętno i ukształtowały z niego bojownika o niepodległość, kiedy to ostatecznie stanął na czele Legionów Polskich, które walczyły podczas I wojny światowej. Czytaj więcej

Przedszkolaki świętują odzyskanie Niepodległości z Józefem Piłsudskim

Przedszkolaki świętują odzyskanie Niepodległości z Józefem PiłsudskimDnia 07.11.2019r. starsze grupy przedszkolaków z Przedszkola w Malechowie („Pracowite Elfy” i „Jeżyki”) odwiedził sam Józef Piłsudski (w którego wcielił się bibliotekarz GBP w Malechowie). Na podstawie prezentacji multimedialnej i wiedzy historycznej przedstawił dzieciom trudne koleje losów Polaków pod zaborami naznaczone rozbiorami, przegranymi powstaniami i walką o zachowanie kultury, polskiej mowy i własnego miejsca zamieszkania. Piłsudski przedstawił przedszkolakom trudne lata swojego dzieciństwa i dorastania, kiedy to był zesłany na mroźną Syberię i na dodatek upokorzony (utracił dwa przednie zęby, które mu wybił rosyjski żołnierz przez co zapuścił wąsy). Te doświadczenie w połączeniu z pobytem w więzieniu ukształtowały z niego twardego człowieka czynu, który sformował Pierwszą Kompanię Kadrową a następnie Legiony walczące podczas I wojny światowej. Dzieci zobaczyły jak wyglądała wojna w okopach i czym walczyli żołnierze. Piłsudski pokazał jak walczyli jego legioniści i ułani noszący na głowie zamiast hełmów czapki „maciejówki” i rogatywki. Dzieci mogły obejrzeć również odznaczenia i medale, plakaty (m.in. Piłsudskiego na Kasztance) i patriotyczne nakrycia głowy. Czytaj więcej

Lekcja biblioteczna o przeszłości Pękanina i okolicy

Na zdjęciu Lekcja biblioteczna o przeszłości Pękanina i okolicyDnia 23.10.2019r. w bibliotece w Pękaninie odbyły się zajęcia dla dzieci z PWD z Pękanina, które poświęcone były historii ich miejsca zamieszkania oraz pobliskich miejscowości – Grabowa i Niemicy. W oparciu o prezentację multimedialną bibliotekarz przekazał dzieciom wiele interesujących informacji na temat życia ich dawnych mieszkańców, pokazał jak kiedyś wyglądały te wsie na podstawie wybranych slajdów. Dzieci mogły dowiedzieć się również, że część zabudowań i innych obiektów po wojnie została rozebrana i aktualnie nie istnieje. Ludność niemiecka na wieść o bliskości Rosjan zaczęła opuszczać swoje miejsce zamieszkania a po przejściu frontu i napływie polskich osadników nastąpiła ostateczna faza wysiedleń tej ludności, która trwała do lat pięćdziesiątych. Ciekawostką był również fakt istnienia niemieckich stanowisk archeologicznych i wydobytych skarbów, obozów pracy dla niemieckich kobiet na przykładzie Niemicy oraz wykorzystywanie potencjału robotników przymusowych i jeńców wojennych pracujących w niemieckich gospodarstwach. Na zakończenie dzieci mogły posłuchać miejscowych legend o diabelskim kamieniu i Jeziorze Czarnym.

Pasowanie na Czytelnika w Niemicy

Zdjęcie przedstawia uroczystość pasowania na Czytelnika w Niemicy25 października w Bibliotece w Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich w Niemicy miała miejsce uroczystość Pasowania na Czytelnika uczniów klasy pierwszej.

Podczas pierwszej części uroczystości pierwszaki obejrzały krótką inscenizację przygotowaną starsze koleżanki z klasy VI, o „Wróżce i jej przyjaciółkach książkach”, które zasmucone swym ciężkim losem, proszą pierwszaków o poszanowanie jej stron i dobre traktowanie. Następnie odpowiadały na kilka zagadek i wykazały się wzorową wiedzą na temat znanych bajek. Następnie pierwszaki, w towarzystwie starszych koleżanek, wychowawczyni i bibliotekarek złożyli przyrzeczenie, że będą kochać książki a obowiązki czytelnika traktować z wielką powagą. Potem wszyscy uczniowie klasy pierwszej zostali pasowani na czytelników. Na pamiątkę tego wydarzenia bibliotekarki – Pani Krzysztofa Kowalczuk i Justyna Okurowska wręczyły uczniom pamiątkową książkę, słodki upominek i okolicznościowy dyplom. Czytaj więcej

Obchody 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej w Szkole Podstawowej w Niemicy

 Obchody 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej w Szkole Podstawowej w NiemicyDnia 27 września 2019r. w Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich w Niemicy miały miejsce obchody 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Organizatorami projektu obchodów byli bibliotekarze Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie. W ramach przedsięwzięcia zorganizowana została wystawa tematyczna poświęcona II wojnie światowej, gdzie młodzież szkolna mogła zwrócić uwagę na różnorodność literatury, odznaczeń, wozów bojowych z czasów II wojny światowej, gdzie nie mogło zabraknąć gadżetów militarnych. Dla młodzieży klas IV-VIII bibliotekarz pan Robert Baran przygotował prezentację multimedialną pt. „Wrzesień 1939”, gdzie w sposób interesujący ukazał wydarzenia poprzedzające wybuch wojny, dokonując porównania sił III Rzeszy i Polski, aby w następnym etapie pokazać pierwsze chwile rozpoczęcia hitlerowskiej agresji o świcie 1 września 1939r. przed oficjalną godziną wybuchu wojny. Następnie pokazał jak wyglądała walka żołnierzy polskich z najazdem hitlerowskim w toku bitwy granicznej (Krojanty, Mokra), oblicze i skutki masowych nalotów i bombardowań dokonywanych przez Luftwaffe. Szczególną uwagę bibliotekarz poświęcił obrońcom Westerplatte i Poczty Polskiej w Gdańsku, którzy w sposób bohaterski w osamotnieniu stawili czoła hitlerowskim agresorom broniąc w ten sposób polskich praw do Gdańska. Uczniowie z zainteresowaniem odebrali tą lekcję historii, która trafiła do ich świadomości. Czytaj więcej

Pożegnanie dyrektora GBP w Malechowie pani Marii Sendera

Pożegnanie dyrektora GBP w Malechowie pani Marii SenderaDnia 03.09.2019r. pożegnaliśmy panią Marię Sendera, która zrezygnowała z funkcji dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie. W ciągu wielu lat sprawowania tej funkcji, pani Maria w sposób energiczny kierowała i miała nadzór nad tą instytucją kultury oraz podległymi jej filiami, dbając o sprawy organizacyjne, księgozbiory, lokale biblioteczne, zakupy nowoczesnego sprzętu i wyposażenia zarówno do GBP w Malechowie jak i do filii. Współpracowała przy tym z wójtem, pracownikami Urzędu Gminy Malechowo, bankiem, szkołami i innymi instytucjami naszej gminy. Kierowała w sposób profesjonalny pracownikami biblioteki, wspierając ich i doradzając w razie potrzeby. Roztoczyła wokół siebie miłą i ciepłą atmosferę współpracy.

Życzymy pani Marii miłego wypoczynku w gronie rodzinnym, spełnienia marzeń i aktywnego spędzania wolnego czasu.

Od początku września b.r. funkcję dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej sprawuje pani Anna Zając – bibliotekarz Filii Bibliotecznej w Ostrowcu. Nowej pani dyrektor życzmy dużo satysfakcji, owocnej pracy, sukcesów i spełnienia marzeń.

Narodowe Czytanie

Narodowe CzytanieJuż po raz ósmy w ramach akcji Narodowe Czytanie w całej Polsce wybrzmiewają słowa z utworów należących do kanonu naszej literatury. I również w tym roku Gminna Biblioteka Publiczna w Malechowie Filia w Ostrowcu wspólnie z uczniami szkoły podstawowej w Ostrowcu przyłączyła się do tej akcji. Podczas tegorocznej odsłony akcji Narodowe Czytanie Para Prezydencka zaproponowała do czytania Nowele polskie. Prezydent Andrzej Duda z Małżonką dokonali wyboru ośmiu z ponad stu propozycji tytułów przesłanych do Kancelarii Prezydenta. To nowele Elizy Orzeszkowej, Marii Konopnickiej, Bolesława Prusa, Bruno Schulza, Władysława Reymonta, Stefana Żeromskiego, Henryka Sienkiewicza oraz Henryka Rzewuskiego. Czytaj więcej

„Polski Wrzesień 1939r.” – lekcja biblioteczna w Pękaninie

"Polski Wrzesień 1939r." - lekcja biblioteczna w PękaninieDnia 4 września 2019r. w bibliotece w Pękaninie bibliotekarz przeprowadził z wychowankami PWD z Pękanina lekcję biblioteczną poświęconą 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej. W oparciu o prezentację multimedialną dzieci dowiedziały się kiedy dokładnie wybuchła wojna, które państwa dokonały agresji na Polskę. Mogły dowiedzieć się o najważniejszych bitwach i punktach oporu żołnierza polskiego, który w sposób bohaterski bronił w osamotnieniu naszej ojczyzny (Westerplatte i Poczta Polska w Gdańsku, bitwa pod Mokrą, bitwa pod Mławą, bój pod Wizną, bitwa nad Bzurą, obrona Warszawy, obrona Helu, bitwa pod Kockiem). Dzieci mogły zobaczyć przeważające siły wroga (piechota, broń pancerna, lotnictwo, artyleria, okręty wojenne) oraz broń i wyposażenie żołnierza polskiego, walczącego we wrześniu i na początku października 1939r.

Narodowe Czytanie

Narodowe czytanie6 września 2019 roku Biblioteka Publiczna w Malechowie Filia w Niemicy oraz Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Niemicy przystąpiły do akcji Narodowe Czytanie. W tym roku para prezydencka zainaugurowała nowele polskie. W Niemicy czytano nowelę „Katarynkę”  Bolesława Prusa. Uroczyste czytanie noweli odbyło się w klasach i na przerwach w sali biblioteki. Czytaj więcej

Wakacyjny wypoczynek w bibliotece

Wakacyjny wypoczynek w biblioteceW początkowym okresie wakacji aż do 19 lipca b.r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Malechowie przeprowadzana została inwentaryzacja księgozbioru. W związku z tym w tym czasie nie było żadnych zajęć bibliotecznych z dziećmi. Dopiero od trzeciej dekady lipca i przez cały sierpień dzieci mogły odwiedzać bibliotekę. Oprócz gier i zabaw na komputerach odbywały się również gry planszowe oraz zajęcia plastyczne. Czytaj więcej