O nas

HISTORIA POWSTANIA I DZIAŁALNOŚCI
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MALECHOWIE

Gromadzka Biblioteka Publiczna w Malechowie (1960 – 1972)

Początki funkcjonowania biblioteki publicznej w Malechowie sięgają 1960r.i były  skromne. Za sprawą jej mieszkańców, którzy na zebraniach poruszyli potrzebę czytania, książki- będące dotychczas pod zamknięciem w świetlicy- zostały przeniesione do małego pokoiczku na strychu w budynku kina. Dnia 1 kwietnia 1960r. rozpoczęła pracę w Gromadzkiej Bibliotece Publicznej pani Zofia Milinska (później po mężu  Zofia Koral) – pierwsza bibliotekarka w Malechowie; kobieta pełna energii, która postawiła bibliotekę ,,na nogi” i zapewniła jej dynamiczny rozwój pod względem czytelnictwa i organizowania imprez kulturalnych.

Inauguracja otwarcia Gromadzkiej Biblioteki w Malechowie miała miejsce w maju 1960r. w Dni Oświaty Książki i Prasy. Początkowo w maleńkim pokoiczku mieściło się 9 regałów z książkami oraz biurko. Głód wiedzy wśród młodzieży był tak wielki, że czytelnicy czekali na książki, stojąc w kolejce na korytarzu, ponieważ nie było miejsca w pomieszczeniu biblioteki. Mowy nie było o robieniu jakiejkolwiek pracy z czytelnikami. Sporo roboty było przy książkach, które były pogryzione przez myszy. Należało je obłożyć i poukładać na półkach. W listopadzie tegoż samego roku biblioteka z księgozbiorem została przeniesiona z powrotem na stare miejsce i otrzymała dwa pomieszczenia.To umożliwiło wreszcie pracę z czytelnikiem. Zaczęto dla najmłodszych wyświetlać bajki za pomocą rzutnika i promować książki w formie wystawek.

Dnia 27 maja 1961r. biblioteka zorganizowała wspólnie ze Szkołą Podstawową w Malechowie na Dzień Oświaty Książki i Prasy, pierwszą imprezę kulturalną, gdzie wystawiono inscenizację ,,Starej Baśni” J. I. Kraszewskiego, oraz ,,Lilie” A. Mickiewicza.

W bibliotece został zorganizowany Uniwersytet Powszechny, gdzie zaczęto propagować książki techniczne.W ślad za rozwojem biblioteki powstały w tym czasie pierwsze punkty biblioteczne w Niemicy, Słowinie i Malechówku, podlegające pod bibliotekę w Malechowie. W 1962r. wzrosła dalsza liczba punktów bibliotecznych, obejmująca swym zasięgiem Karwice, Gorzycę i Ryszewo. To świadczyło o systematycznym wzroście czytelnictwa w naszym regionie.

Po otrzymaniu 2 pomieszczeń przez bibliotekę problem nie zniknął, gdyż pomieszczenia te służyły do zebrań i wydawania posiłków, co utrudniało pracę w bibliotece.Jednakże dzięki pomysłowości i sprytowi zaradnej bibliotekarki- która przekonała działaczy Gromadzkiej Rady Narodowej o celowości adaptacji świetlicy na czytelnię- bibliotekę po raz trzeci przeniesiono, z powrotem do świetlicy.

Uroczystego otwarcia czytelni dokonał Przewodniczący GRN, Józef Ogórski, przy udziale przedstawicieli bibliotek z Koszalina i Sławna,oraz kierownika Powiatowego Wydziału Kultury ze Sławna.

Od tego momentu praca z czytelnikiem ruszyła pełną parą :organizowano wieczorki poetyckie, odczyty i głośne czytanie bajek, wystawy itp.

W 1963r. po wprowadzeniu programu telewizyjnego, Gromadzka Rada Narodowa wstawiła pierwszy w Malechowie telewizor, który otrzymała biblioteka, co spowodowało, że dzieci przestały oglądać  bajki wyświetlane dotychczas rzutnikiem.

Nie było pieniędzy na utrzymanie estetyki biblioteki, gdyż biblioteka nie posiadała własnego budżetu. Dopiero z czasem biblioteka zaczęła otrzymywać na swoje wydatki stały coroczny budżet.

W latach 1964-1965 wzrosła aktywność kulturalna biblioteki.Został założony w tym czasie zespół teatrzyku lalek,gdzie scenkę i kukiełki wypożyczono z Państwowego Przedszkola w Malechowie.

Zespół ten dawał występy w punktach bibliotecznych. Tam też prowadzono odczyty w związku z 20-leciem Ziemi Koszalińskiej. Zorganizowano Zgaduj – Zgadulę o Ziemi Koszalińskiej, gdzie uczestnicy otrzymali cenne nagrody.Została również zorganizowana Zgaduj – Zgadula literacka, gdzie dzieci otrzymały za swój udział nagrody książkowe. W ramach turnieju młodzieżowego ,,Wędrujemy śladami 20- lecia PRL” młodzież wykonała album osiągnięć kultury i oświaty woj. koszalińskiego, co się zmieniło w okresie 20 lat w Malechowie, rysunki, wykres,planszę-,,Błękitny Szlak Ziemi Koszalińskiej”, oraz kronikę. Uczestnicy turnieju w ramach wycieczki pojechali do Darłowa i Darłówka, po której napisali reportaż z jej przebiegu.

W tym turnieju biblioteka z Malechowa zajęła I miejsce w powiecie. Zespół kukiełkowy otrzymał w nagrodę za ten turniej z Wojewódzkiej Biblioteki w Koszalinie dwie sztuki kukiełek, które wraz z posiadanymi były wykorzystywane do pokazów teatrzyku w terenie.

Biblioteka w Malechowie zaczęła również organizować od 1965r. konkurs czytelniczy,,Złotego Kłosa”. Dzięki staraniom bibliotekarki Zofii Koral, biblioteka otrzymała pieniądze na zakup książek biorących udział w konkursie, część książek otrzymała z księgarni wysyłkowej, a resztę z Powiatowej Biblioteki w Sławnie (80% potrzebnych książek), co umożliwiło realizację konkursu.

Nowością dla czytelników biblioteki w Malechowie było pierwsze w historii tej biblioteki spotkanie autorskie, które odbyło się 28.12.1965r. Gościem tego spotkania był pisarz byłego Województwa Koszalińskiego – Gracjan Bojar-Fijałkowski. Pisarz w gronie młodzieży i osób starszych, przy kawie omówił swoje przeżycia i okoliczności, które go skłoniły do pisania książek.

Bardzo ważnym wydarzeniem dla biblioteki był fakt, że dnia 16.04.1966r. biblioteka w Malechowie została uznana za dobrą bibliotekę, gdzie po raz pierwszy przysłano 4 praktykantki z Uniwersytetu w Radawnicy celem zapoznania się z pracą w bibliotece.

Dnia 04.05.1966r. odbyło się drugie spotkanie autorskie z zaproszonym pisarzem Województwa Koszalińskiego Zbigniewem Kiwka – kandydatem biorącym udział w konkursie czytelniczym ,,Złotego Kłosa”.

Jednocześnie biblioteka wysłała 129 kuponów konkursowych ,,Złotego Kłosa” zajmując I miejsce w powiecie spośród gromadzkich bibliotek. Podobnie było z wysyłką kuponów konkursowych ,,Bliżej książki współczesnej”. Jedna z czytelniczek została wyróżniona przez Redakcję Dziennika Ludowego nagrodą rzeczową i odznaczona oznaką Srebrnego Kłosa. Podobnie została wyróżniona kierownik Gromadzkiej Biblioteki Zofia Koral. Wyżej wymienione osoby zostały nagrodzone na uroczystościach centralnych w Malborku (22.05.1966) podsumowujących konkurs.
Dwa dni później zostały wręczone nagrody wraz z dyplomem uznania dla uczestników zespołu kukiełkowego, istniejącego przy Gromadzkiej Bibliotece.
Nie koniec na tym.
W listopadzie 1966r. biblioteka otrzymała z Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej Wydział Kultury, w dowód uznania za pracę teatrzyku, adapter ,,Bambino”.
W 1966r. na Dzień Oświaty Kultury i Prasy, Gromadzka Rada Narodowa zakupiła dla biblioteki biurko. W tym czasie biblioteka aktywnie uczestniczyła w obchodach 1000 – lecia Państwa Polskiego, poprzez wykonanie okolicznościowej dekoracji.

Dnia 13.04.1967r. dziecięcy zespół kukiełkowy wyjechał do Koszalina gdzie wystawił sztukę dla dzieci pt. ,,Pan Twardowski”, oraz zetknął się z zespołem kukiełkowym Filii bibliotecznej nr 3 z Koszalina. Niedługo po tym spotkaniu koszaliński zespół kukiełkowy został zaproszony przez Gromadzką bibliotekę do Malechowa, na Dzień Oświaty Książki i Prasy (24.05.1967).

Podczas tego spotkania w/w zespół artystyczny zrewanżował się występem dla młodzieży Malechowa oraz Kusic. Po spotkaniu odbyła się zabawa integracyjna dla obydwóch zespołów.

Najmłodsi czytelnicy Biblioteki Dziecięcej Filii nr 3 z Koszalina przysłali Gromadzkiej bibliotece życzenia, z okazji Dnia Bibliotekarza.

W tym samym roku, przy udziale Szkoły Podstawowej w Malechowie, biblioteka założyła kurs języka rosyjskiego. Jednocześnie przystąpiła do V etapu konkursu ,,Złoty Kłos”, wykonując wystawkę propagującą konkurs, założono dwa zespoły opracowywania książek biorących udział w konkursie, oraz kronikę konkursu. W tym konkursie Gromadzka biblioteka w Malechowie zdobyła I miejsce w powiecie. Nie poprzestając na tym biblioteka wzięła udział w konkursie o najlepiej pracującą placówkę na wsi. W tym konkursie odniosła ogromny sukces, zdobywając I miejsce na szczeblu wojewódzkim w kategorii bibliotek. Natomiast w powiecie uplasowała się na II miejscu po bibliotece z Polanowa.

W marcu 1968r. zespół kukiełkowy z Malechowa dał trzy występy w Karwicach, Słowinie i Malechowie, gdzie członkowie zebrali pieniądze na fundację Sztandaru Harcerskiego w Malechowie. Zebraną kwotę przekazano Komendzie Hufca.

W kwietniu 1968r. zespół kukiełkowy z Koszalina ponownie zawitał do Malechowa, gdzie po występach (sztuka pt.,,Słoń Pytajło”) doszło do spotkania integracyjnego z  zespołem kukiełkowym z Malechowa. W związku z 25 – leciem Wojska Polskiego, za sprawą biblioteki w Malechowie, odbyło się spotkanie mieszkańców Malechowa z oficerem W.P. dnia 05.05.1968r.

Dnia 19.05.1968r., w związku ze zorganizowanym po raz pierwszy Dniem Pracownika Kultury, zostały wręczone nagrody punktowym, oraz zespołowi kukiełkowemu. Po części oficjalnej została zorganizowana Zgaduj- Zgadula o tematyce związanej z Wojskiem Polskim.

Dnia 28.05.1968r. zespół kukiełkowy wyjechał ponownie do Koszalina, gdzie dał w filiach bibliotek dziecięcych dwa występy, prezentując sztukę pt. ,,O złym Popielu”. Biorąc udział w konkursie ,, O najlepiej pracującą placówkę na wsi’, Gromadzka Biblioteka w Malechowie zajęła I miejsce w powiecie, gdzie jako nagrodę otrzymała dyplom i płyty
do adapteru. Z kolei na szczeblu wojewódzkim biblioteka została wyróżniona,otrzymując w nagrodę aparat fotograficzny.

W Gromadzkiej Bibliotece w Ostrowcu rozpoczęła pracę od 1968r. pani Maria Raziuk. W następnym roku, biblioteka w Malechowie pod kierownictwem Zofii Koral, zorganizowała dziesięcioosobową grupę młodzieżową, która przystąpiła do konkursu ,,Sprawne ręce”.

Dnia 14.06.1969r. pięć wyróżniających się osób z klas III i IV szkół podstawowych pojechało do Sławna na imprezę kulturalną, połączoną z wystawą prac, zorganizowaną przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Sławnie. Wszystkie wyróżnione osoby otrzymały nagrody, a jedna z wytypowanych uczestniczek konkursu pojechała na podobną imprezę do Koszalina tytułem podsumowania tegoż konkursu.

Dnia 04.03.1969r. odbyło się kolejne spotkanie autorskie, tym razem z pisarzem Czesławem Kuriata, związanym z naszym regionem, połączone ze środowiskowym turniejem recytatorskim. Jedna z osób, po zajęciu I miejsca w tym turnieju, została wytypowana do eliminacji powiatowych.

W kwietniu 1969r. biblioteka przeszła kapitalny remont pomieszczeń, gdzie założono centralne ogrzewanie. Remont zakończono do 25.05. b.r.

Biblioteka w maju tegoż roku zajęła I miejsce w powiecie przesyłając kupony w ramach VI etapu konkursu ,,Złoty Kłos”.

Pomieszczenie biblioteki zostało przekazane na lokal wyborczy na dzień 01.06.1969r., w związku z wyborami do władz państwowych. Dnia 11.06.1969r. na I sesji Gromadzkiej Rady Narodowej, kierowniczka Gromadzkiej biblioteki w Malechowie -Zofia Koral, została wybrana po raz pierwszy do komisji Kultury i Oświaty. W marcu 1970r. zespół teatralny z Malechowa, zorganizowany przy OSP i bibliotece wziął udział w powiatowych eliminacjach zespołów amatorskich w Sławnie, wystawiając sztuki Antoniego Czechowa pt.,,Niedźwiedź” i ,,Oświadczyny”, za co otrzymał dyplom i wyróżnienia.

Innym ciekawym osiągnięciem Gromadzkiej biblioteki było zorganizowanie dla czytelników i grupy dzieci z Państwowego Domu Dziecka w Koszalinie wieczornicy dla uświetnienia Międzynarodowego Roku Książki, które miało miejsce w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koszalinie, w czerwcu 1972r. Za tą imprezę Gromadzka biblioteka otrzymała gorące podziękowania.

W lutym 1971r. została otwarta Filia Biblioteczna w Niemicy, której kierowniczką została pani Janisiak Jadwiga.

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Malechowie

Z dniem 01.01.1973r. Gromadzka Biblioteka została, w związku z likwidacją Gromadzkich Rad Narodowych i powstaniem gmin, przekształcona w Gminną Bibliotekę Publiczną w Malechowie, w skład której weszły początkowo: Filia Biblioteczna w Pękaninie z kierowniczką  Zaleską Haliną, oraz Filia Biblioteczna w Niemicy z kierowniczką  Zych Bogusławą. Po wyborach do Rad Narodowych, kierowniczka Filii Bibliotecznej w Niemicy została radną
powiatową, z kolei kierowniczka Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie Zofia Koral została radną w gminie Malechowo.

W 1974r. biblioteki w Niemicy i Malechowie zostały zmodernizowane. Filia Biblioteczna w Niemicy otrzymała pomieszczenie na czytelnię dla dzieci, nowe regały ,oraz szafę biblioteczną. Natomiast Gminna Biblioteka Publiczna  w Malechowie uzupełniła wyposażenie, otrzymując 3 szafy biblioteczne oraz regały. W pomieszczeniach zostały przeprowadzone remonty. Z nadwyżki budżetowej zostały zakupione książki.

W 1975r. Gminna Biblioteka Publiczna włączyła się do zorganizowania przyjęcia gości dożynkowych z województwa olsztyńskiego, białostockiego,gdańskiego – zagospodarowała plac przy bibliotece,sadząc kwiaty, siejąc trawę, robiąc dekorację w sali wiejskiej. Przygotowała młodzież do wręczenia wieńcy dożynkowych. W tym samym roku do Gminnej Biblioteki Publicznej zostały włączone była Gminna Biblioteka w Lejkowie, oraz Gminna Biblioteka w Ostrowcu, tak że od 1975 do Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie należą (łącznie z filią w Pękaninie) trzy filie (filia w Niemicy trwała krótko). Pani Maria Raziuk została przeniesiona w 1974r. do filii bibliotecznej w Lejkowie. Jednocześnie G.B.P. w Malechowie posiada  sieć 22 punktów bibliotecznych   w mniejszych miejscowościach, zlokalizowanych w mieszkaniach prywatnych, klubach ,,Ruchu”, ,,Młodego Rolnika” i szkołach. Dnia 01.09.1976r. do Gminnej Biblioteki Publicznej została przyjęta pani Maria Przybycin z Malechowa, która ukończyła studia na Uniwersytecie Gdańskim. Dzięki staraniom pani Marii zostało wkrótce założone koło ŻSMP, które pomagało przy organizowaniu imprez w bibliotece.

W 1978r. Gminna Biblioteka Publiczna w Malechowie udzieliła pomocy przy przygotowaniu do wręczenia sztandaru Kołu Gminnemu Z.B.o W.i D., które nastąpiło 9.05.1978. Biblioteki na terenie naszej gminy brały udział w konkursie rysunkowym ,, Roku Korczakowskiego ”, w którym wzięło udział 67 uczestników. Odbyły się 4 spotkania autorskie. Dużo pracy poświęcono obchodom 35 rocznicy Wojska Polskiego. W tym czasie został przeprowadzony kapitalny remont filii bibliotecznej  w Pękaninie, ale została zamknięta filia biblioteczna w Ostrowcu, ze względu na niekorzystne warunki lokalowe, uniemożliwiające jakiekolwiek prace w tym pomieszczeniu. Biblioteka ta posiadała tylko jedno pomieszczenie.

Postanowiono dobudować drugie pomieszczenie i na drodze remontu zmodernizować stare. Bibliotekę w Ostrowcu otwarto z nowym wyposażeniem i dobrymi warunkami pracy ponownie, dnia 22 .07.1979r. Rok 1980 był dla biblioteki w Malechowie okresem wyczekiwań na nowe pomieszczenie. Dlatego też na czas realizacji projektu wyposażenie biblioteki zostało przeniesione tymczasowo do wynajętego lokalu zastępczego u pani Janiny Sapeta. Jednocześnie został przedstawiony Wojewódzkiej Bibliotece oraz Naczelnikowi Gminy Malechowo projekt remontu
i modernizacji filii bibliotecznej w Lejkowie. Remont rozpoczął się w grudniu 1980. W 1981r. kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej pani Zofia Koral została zaproszona na 35-lecie Szkoły Podstawowej w Malechowie, co było efektem stałej współpracy biblioteki ze szkołą od 1961r. Na tą uroczystość biblioteka przygotowała upominek dla szkoły w postaci książek.

W lipcu 1982r. zbiory biblioteki malechowskiej zostały po raz kolejny przeniesione, tym razem z prywatnego pomieszczenia do sali przy Urzędzie Gminy. Dnia 01.02.1983r. rozpoczęła pracę w Gminnej Bibliotece w Malechowie pani Barbara Koprek.

Biblioteka Publiczna im. Emilii Gierczak Gminy Malechowo

Z dniem 24.04.1983r. na mocy zarządzenia wojewody koszalińskiego Biblioteka Gminna w Malechowie otrzymała nazwę ,,Biblioteka Publiczna im. Emilii Gierczak Gminy Malechowo”. Uroczyste otwarcie nowej biblioteki w budynku nr 55 miało miejsce dnia 13.04.1983r. w rocznicę 40-lecia Wojska Polskiego. Akt nadania imienia bibliotece odczytał Naczelnik Gminy Czesław Paczkowski. Odczytany został również życiorys patronki biblioteki-Emilii Gierczak, kobiety, która walczyła najpierw w I Samodzielnym Batalionie Kobiecym im. Emilii Plater, a następnie w stopniu podporucznika walczyła w szeregach 1 Armii Wojska Polskiego w rejonie Warszawy, na Wale Pomorskim, ginąc podczas szturmu Kołobrzegu 16.03.1945r. Dzień po uroczystości bibliotekarki uczciły pamięć patronki, składając kwiaty na jej grobie na cmentarzu w Kołobrzegu.

Nowo otwarta biblioteka jest znacznie obszerniejsza, posiadając 100m.kw., gdzie mieści się wypożyczalnia, czytelnia, zaplecze socjalne, oraz zainstalowane już wcześniej ogrzewanie. Biblioteka z miejsca rozpoczyna swoją działalność. Dnia 19.11.1983. nastąpiło spotkanie z redaktorem ,,Głosu Pomorza”. Kilka dni później zawitała do biblioteki pisarka z Kołobrzegu pani Niedźwiadek K., która wzbudziła duże zainteresowanie wśród czytelników. Na początku grudnia tegoż roku w Gminnej Bibliotece odbyło się szkolenie instruktorów zuchów oraz instruktorów harcerskich. Jest to efekt ciągłej współpracy biblioteki ze Związkiem Harcerstwa Polskiego, gdzie organizuje się wspólnie biwaki, gry, zabawy, oraz konkursy. Kierownik biblioteki, pani Zofia Koral podziękowała wówczas harcerzom za dobrą współpracę i życzyła dalszej owocnej pracy z nimi. W następnym roku, dzięki pomocy Gminnego Koła Z.B.o W.i D. w Malechowie, którego sekretarzem została pani Zofia Koral, został zebrany materiał o patronce biblioteki a następnie utworzony uroczyście dnia 06.04.1984r. kącik pamięci narodowej przy udziale młodzieży i Zarządu Koła Z.B.o W.i D.
Dnia 16.05.1984r. został zorganizowany Gminny Dzień Działacza Kultury, gdzie udział wzięli, oprócz bibliotekarzy gminy, przedstawiciele władz administracyjnych i politycznych. W trakcie tej uroczystości zostały wręczone nagrody oraz dyplomy. Z kolei na Dzień Dziecka został podsumowany konkurs rysunkowy, gdzie wręczone zostały nagrody, poczęstunek, oraz zorganizowano dla dzieci dyskotekę.

Doniosłym wydarzeniem z życia bibliotek w naszej gminie było uroczyste otwarcie w niedzielę 29.09.1984r. kolejnej filii bibliotecznej w Święcianowie, obok sali widowiskowej remizy strażackiej. Na otwarciu biblioteki byli obecni przedstawiciele władz gminy, sołtys wsi, przedstawiciele Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie, oraz mieszkańcy Święcianowa. Pierwszą bibliotekarką w tej filii została pani Beata Targońska. Na stanie
tej biblioteki było około 1000 książek.

Dnia 20.11.1984r. odbyło się w Gminnej Bibliotece kolejne spotkanie autorskie. Trzy dni później biblioteka zorganizowała Konferencję Sprawozdawczo-Wyborczą  Hufca ZHP z Malechowa, za co pracownicy biblioteki otrzymali z rąk Komendanta Chorągwi ZHP podziękowania i gratulacje,

Dnia 8 stycznia 1985r. w Gminnej Bibliotece została zorganizowana z dziećmi pracowników oraz z zespołem plastycznym Noworoczna choinka, gdzie był obecny ,,Dziadek Mróz”, który rozdawał upominki. Były też gry , zabawy i tańce. Dzieci mogły posłuchać opowieści o Starym i Nowym Roku. Tydzień później na choince Noworocznej spotkały się dzieci bibliotekarzy z dziećmi pracowników Banku Spółdzielczego, gdzie atrakcją dla dzieci był ponownie ,,Dziadek Mróz”, który rozdając paczki sprawił im tym samym największą radość. Biblioteka zorganizowała z myślą o nich wyświetlanie bajek i tańce towarzyskie. Z myślą o kobietach, pracownicy Gminnej Biblioteki zorganizowali 09.03.1985r. po raz pierwszy Święto Kobiet – najstarszych mieszkanek Malechowa. Seniorki były bardzo zadowolone
ze spotkania, wręczonych kwiatów i zespołu muzycznego, który specjalnie zagrał na tą okazję. Bibliotekarze od tego momentu mieli organizować podobne spotkania co miesiąc, żeby kobiety mogły czuć się dobrze w bibliotece i nie czuły osamotnienia.

W związku z 40-leciem powrotu Ziemi Koszalińskiej do Macierzy i przypadającym 25-leciem biblioteki w Malechowie, została zorganizowana 22.05.1985r. przez Gminną Bibliotekę jedna duża impreza kulturalna. Podczas tej imprezy podsumowano konkurs na prace plastyczne kółek plastycznych działających przy bibliotekach i twórczości ludowych. W konkursie udział wzięło 46 dzieci. Przygotowały one 80 rysunków i wycinanek, 8 prac pisemnych, 10 albumów. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody książkowe, a wyróżnione prace zostały zaprezentowane na wystawie w Gminnym Ośrodku Kultury wraz z obrazami twórczyni ludowej, pani Katarzyny Panek (portret patronki biblioteki Emilii Gierczak- którą można zobaczyć w bibliotece; widoki obrazujące pejzaż wiejski), oraz robótkami ręcznymi(hafty kaszubskie, haftowane bluzki i inne;roboty na szydełku i drutach np serwetki, bluzki osób starszych i młodzieży naszej gminy). W tej uroczystości wzięły udział władze wojewódzkie i Naczelnik Gminy, pan Czesław Paczkowski. Kierownik G.B.P. Zofia Koral wręczyła również szkołom podstawowym
z Niemicy, Malechowa i Lejkowa upominki w dowód podziękowania za 25-letnią współpracę z bibliotekami Gminy Malechowo. Również najbardziej zasłużeni bibliotekarze otrzymali w obecności Pani Redaktor ,,Głosu Koszalińskiego” dyplomy uznania, oraz nagrody za działalność kulturalno-oświatową. W związku z obchodami ,,Międzynarodowego Roku Pokoju” biblioteki gminy Malechowo zorganizowały w 1986r. konkurs. Dnia 28.05.1986r. została- na podsumowanie konkursu, zorganizowana impreza gminna kończąca Dni Oświaty Książki i Prasy. Wystawiono prace konkursowe w formie rysunków i prac pisemnych. Była również literacka ,,zgaduj-zgadula”,
oraz występy dotyczące książki i śpiew. Każdy z uczestników otrzymał nagrody książkowe, z których był bardzo zadowolony. Rok później, z okazji Dni Oświaty Książki i Prasy odbyła się gminna impreza dla dzieci, gdzie 20.05.1987r. nastąpiło podsumowanie kół plastycznych, prowadzonych przy bibliotekach, oraz kółek zainteresowań ,,Sprawne ręce”. Z prac zorganizowano wystawę, a uczestnikom wręczono nagrody książkowe. Były prowadzone mini-konkursy literackie, oraz gry ruchowe. Część artystyczną dla dzieci dał zespół harcerski Szkoły Podstawowej z Lejkowa. W dniu obchodów Święta Ludowego, po długich oczekiwaniach została otwarta dnia 07.06. 1987r. piąta filia biblioteczna w miejscowości Niemica. Dużej pomocy udzielił Kombinat Spółdzielni Rolniczej w Niemicy. Biblioteka ta została rozlokowana w pomieszczeniach Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej, gdzie mieścił się oprócz wypożyczalni punkt handlowy ,,Ruchu”. Mieszkańcy wsi, a szczególnie młodzież, entuzjastycznie przyjęła to do wiadomości. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz wojewódzkich i gminnych. Kierownikiem filii została pani Barbara Koprek.

W 1988r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Malechowie odbyły się gminne eliminacje do Wojewódzkiego Konkursu ,,Wiedzy o ZSRR”, w którym wzięło udział 24 uczestników. W gminnych eliminacjach wyłoniono 5 uczestników  do eliminacji rejonowych, a następnie do eliminacji wojewódzkich. Nasza młodzież w eliminacjach wojewódzkich zajęła II i III miejsce, co świadczyło, że biblioteki z naszej gminy dobrze przygotowały naszą młodzież. W tym samym roku z okazji Dni Kultury, Oświaty, Książki i Prasy, w bibliotekach gminy Malechowo odbywały się spotkania z kołobrzeskim pisarzem Lechem Markiem Jakóbem, lekcje biblioteczne, wycieczki dla młodzieży szkolnej i przedszkolaków. Gminna Biblioteka zorganizowała sprzedaż książek w Szkole Podstawowej w Niemicy, Lejkowie oraz Malechowie. Dzieci chętnie kupowały książki nie tylko dla siebie, ale również dla mam na Dzień Matki. Kulminacyjnym punktem obchodów było podsumowanie konkursu na recenzję przeczytanej książki pt. ,,Przeczytałem i polecam”, organizowanego przy udziale Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie. Uroczystość podsumowująca odbyła się 27.05.1988r. w G.B.P. w Malechowie. W konkursie wzięło udział 19 osób. Trzy spośród nich zakwalifikowały się do udziału w eliminacjach wojewódzkich. Przyznano też 3 wyróżnienia. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody książkowe. Impreza była udana a młodzież zadowolona.

Z okazji 43 obchodów Dni Kultury, Oświaty, Książki i Prasy, 30-lecia powstania Biblioteki w Malechowie, oraz 40-lecia filii bibliotecznej w Lejkowie, została zorganizowana 23.05.1989r. impreza gminna. Było to potrójne święto. W imprezie podsumowano konkurs prowadzony przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Koszalinie pt. ,,Poznajemy życie naszych przyjaciół NRD”. W konkursie wzięło udział 16 uczestników, gdzie wręczono nagrody książkowe, a najlepsze prace zostały wysłane do W i M.B.P. w Koszalinie. Zorganizowano wystawę prac kółek działających przy bibliotekach. Na imprezę zaproszono najaktywniejszych czytelników spośród młodzieży, gdzie wręczono im również nagrody książkowe. Z kolei dla szkół, które ściśle współpracują  na co dzień z bibliotekami (SP Niemica, Lejkowo, Ostrowiec, i Święcianowo) wręczono dyplomy. Na imprezie zorganizowano loterię fantową oraz kiermasz książek, które sprawiło największą frajdę dla jej uczestników. Na zakończenie imprezy, zespół ze Szkoły Podstawowej w Lejkowie przygotował montaż słowno-muzyczny, poświęcony książce. Uczestnicy podziękowali bibliotekarkom za pracę i uprzyjemnienie im wolnego czasu, gdzie wręczono im kwiaty. W imieniu bibliotekarzy podziękowała tak zespołowi ,jak i młodzieży za pamięć , kierownik Gminnej Biblioteki, Zofia Koral.

Dnia 25.05.1990r. Gminna Biblioteka w Malechowie zorganizowała gminną imprezę. Zorganizowano loterię fantową, gdzie uzyskane z tego tytułu pieniądze w kwocie 41.150 zł przekazano na Fundusz Daru Narodowego. Odbył się konkurs literacki: ,,Wiedzy z literatury polskiej, geografii i ochrony środowiska”. Udział wzięło 15 uczestników. Uczestnikom wręczono nagrody książkowe, a szkoła dyplomy. Zorganizowano poczęstunek dla dzieci, zabawę taneczną, oraz kiermasz książek.