Bibliotekarz GBP w Malechowie – Partnerem w grze terenowej „Po niepodległość z Mohortem”

Bibliotekarz GBP w Malechowie – Partnerem w grze terenowej „Po niepodległość z Mohortem”Dnia 27 września b.r. bibliotekarz Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie – Robert Baran wsparł jako Partner tegoroczną grę terenową zorganizowaną przez grupę projektową z kl. III c (gimnazjalną) pod kierunkiem pani Elizy Wróblewskiej-Hencel dla uczniów Szkoły Podstawowej w Malechowie. Impreza ta wiązała się z rocznicą nadania szkole imienia mjr Ryszarda Markiewicza ps. „Mohort” oraz z obchodami 100 rocznicy odzyskania Niepodległości. Projekt wsparli przedstawiciele z naszej gminy, nauczyciele, rodzice oraz przedstawiciele z Koszalińskiego Środowiska 27 WDP AK. W grze terenowej, gdzie o tytuł najlepszych walczyło 5 zespołowych grup (każda grupa posiadała swoją nazwę zapożyczoną od pseudonimów), agenci z grupy projektowej przygotowali dla nich 9 stacji zadaniowych. Bibliotekarz-Partner towarzyszył agentowi przy torze z przeszkodami na czas, gdzie poszczególne grupy po wykonaniu tego zadania przechodziły z kolei do następnej stacji obsługiwanej przez bibliotekarza, jakim był test wiedzy o Patronie szkoły. Po rozwiązaniu testu Partner wręczał na koniec grupom oznaczone odpowiednio koperty z zadaniami, które miały być otwarte po zaliczeniu wszystkich stacji terenowych dopiero po przyjściu do szkoły. Przedsięwzięcie zwieńczone zostało zaproszeniem wszystkich uczestników na kiełbaskę przy ognisku. Ostatecznie rywalizację wygrała grupa „Mohort” z kl. IV SP. Bibliotekarze GBP w Malechowie serdecznie dziękują pani Elizie Wróblewskiej-Hencel za zaproszenie do uczestnictwa przy wsparciu tego patriotycznego projektu.