„Legendy z naszej gminy” – lekcja biblioteczna w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Malechowie

Bibliotekarz przedstawia uczniom postać Karla RosenowaDnia 25 października 2023r. na prośbę polonistki – pani Elizy Wróblewskiej – Hencel, bibliotekarz Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie – pan Robert Baran przeprowadził 2-godzinną lekcję biblioteczną z uczniami kl. V ZSP w Malechowie.

Tematem lekcji były legendy gminy Malechowo.

W trakcie zajęć bibliotekarz podkreślił na wstępie, że na naszych terenach mieszkała kiedyś ludność niemiecka, która pozostawiła po sobie ślady bytności. Jednym z przejawów ówczesnej kultury były legendy, które zostały spisane przez niemieckiego etnografa a zarazem dyrektora Muzeum Regionalnego na Zamku Książąt Pomorskich w Darłowie (dawnego Rügenwalde) Karla Rosenowa.

W trakcie głośnego czytania legend przez bibliotekarza uczniowie dowiedzieli się m.in. gdzie można było natrafić na diabelskie kamienie, gdzie zostały zatopione dzwony i kościół, jaki był los zrabowanych skarbów pewnego gospodarza z Paprot, jaki był los przygarniętego kota w Malechowie, w jaki sposób mieszkańcy Malechowa uniezależnili się od klasztoru w Bukowie Morskim, co przytrafiło się pewnej kobiecie koło Sulechowa, w jaki sposób pewna kobieta przechytrzyła szlachcica z Żegocina, dlaczego w Borkowie niedaleko megalitów płynie bezimienne źródełko (legenda pozyskana dzięki uprzejmości lokalnego artysty z Borkowa, „Woja Borka” – pana Adama Bryla), jak wyglądało polowanie w lesie w Ostrowcu, jak rozstrzygnięty został spór o „Lasek niezgody” pomiędzy Ostrowcem, Kosierzewem i Janiewicami i jak wytyczono granicę pomiędzy Ostrowcem a Janiewicami. Bibliotekarz przedstawił też prawdziwą historię pewnej kobiety z Malechowa – Marii Schwarz, która została posądzona o czary.

Lekcja ta dostarczyła uczniom wiele ciekawostek regionalnych oraz wzbudziła wiele emocji i zainteresowania