Lekcja biblioteczna w Filii w Niemicy

lekcja bibliotecznaRok 2022 Rokiem Romantyzmu w Polsce – pod takim tytułem odbyła się lekcja biblioteczna dla klasy VI w Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich w Niemicy. Korzystając z dostępnych w czytelni encyklopedii, leksykonów i atlasów, uczniowie wyszukali informacje o najważniejszych przedstawicielach Epoki Romantyzmu w Polsce, opowiedzieli ich życiorysy i historię twórczości. Na końcu lekcji bibliotecznej, pracując w grupach, stworzyli ciekawe plakaty.

Sejm ustanowił rok 2022 Rokiem Romantyzmu Polskiego. W uchwale wskazano, że w roku 2022 przypadają dwusetne urodziny tej epoki i jest to dobry powód do przypomnienia „duchowego depozytu, jaki pozostawili nam romantyczni bohaterowie, artyści i myśliciele”.

Uchwała przypomina, że w 1822 roku w Wilnie ukazały się „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza, zawarte w tomiku poetyckim, który wyznaczył początek polskiego romantyzmu. „Wtedy po raz pierwszy ujrzały światło dzienne Romantyczność, Powrót taty, Świtezianka, Pani Twardowska, bez których trudno wyobrazić sobie ostatnich dwieście lat polskiej kultury. To, co nastąpiło potem, było bez precedensu w polskich dziejach. Zrodziła się epoka, w której tworzyli genialni artyści, myśliciele i działacze polityczni, którzy w sytuacji narodowej niewoli stworzyli kraj duchowej wolności, rozwinęli programy niepodległościowe, a zarazem wynieśli polską literaturę, muzykę i malarstwo do rangi czołowych osiągnięć kultury europejskiej” – podkreślono.