„Polski wrzesień 1939r.” – prezentacja multimedialna w Szkole Podstawowej w Malechowie

fotoDnia 3 września b.r. na uroczystym apelu z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019, bibliotekarz Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie, po wstępnym przemówieniu przeprowadził krótki pokaz multimedialny skierowany do wszystkich obecnych na apelu poświęcony wojnie obronnej Polski w 1939r. W prezentacji zostały ujęte najważniejsze bitwy i punkty oporu polskiego żołnierza w toku 35 dni walk, symbolizujące bohaterstwo, poświęcenie, dramatyzm, osamotnienie i walkę do samego końca z przeważającymi siłami hitlerowskiego agresora. Z drugiej strony ukazana została bezwzględność i okrucieństwo samego najeźdźcy w pierwszych chwilach najazdu na Polskę. Brak pomocy militarnej ze strony Wielkiej Brytanii i Francji, przewaga ilościowa i jakościowa wojsk III Rzeszy, oraz agresja ZSRR na Polskę 17 września, stały się przyczyną klęski armii polskiej w wojnie obronnej 1939r. Uzupełnieniem prezentacji był nastrojowy podkład dźwiękowy i muzyczny.