Wywiad – pogadanka uczniów klasy pierwszej ZSP z Józefem Piłsudskim

Wspólne zdjęcie pierwszoklasistów z PiłsudskimDnia 15 listopada b.r. bibliotekarz Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie wystąpił w roli Józefa Piłsudskiego wśród uczniów klasy pierwszej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Malechowie. Młodzi uczniowie przeprowadzili z Piłsudskim wywiad pragnąc bliżej poznać tego niezwykłego człowieka kojarzonego z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Spośród zadawanych pytań padały pytania m.in. o jego datę i miejsce urodzenia, rodzinę, lata nauki czy jego działalność niepodległościową przed i w trakcie I wojny światowej, części umundurowania osobistego czy prywatne zainteresowania. W trakcie rozmowy Piłsudski zdradził nawet tajemnicę zapuszczenia wąsów. Po wyczerpaniu pytań, Piłsudski zadał dzieciom pytania ze znajomości takich pojęć jak: patriotyzm, Ojczyzna, symbole narodowe. Pierwszoklasiści udowodnili Piłsudskiemu, że są patriotami, bardzo dobrze znają „Katechizm polskiego dziecka” i w/w pojęcia nie są im obce.