„100-lecie złotego (1924-2024)” – lekcja tematyczna w filii bibliotecznej w Niemicy

Lekcja tematyczna "100-lecie złotego" w filii w NiemicyDnia 28 kwietnia 2024r. przypadła setna rocznica ustanowienia złotego – narodowej waluty, która funkcjonuje nieprzerwanie do chwili obecnej. Aby upamiętnić święto złotówki bibliotekarz Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie przeprowadził 21 maja 2024r. lekcję tematyczną z uczniami kl. VII i VIII Szkoły Podstawowej w Niemicy w filii bibliotecznej w Niemicy poświęconą historii złotego. W trakcie wykładu z elementami pogadanki i pokazu uczniowie dowiedzieli się o początkach pieniądza w II Rzeczypospolitej począwszy od polskiej marki, która w wyniku reformy walutowej Władysława Grabskiego została na trwałe zastąpiona złotym. Dowiedzieli się też na czym polega zjawisko inflacji i hiperinflacji. Zostały zaprezentowane papierowe marki oraz banknoty i monety złotowe okresu międzywojennego. Bibliotekarz przedstawił im również ceny i płace tamtego okresu oraz warunki życia ludzi. Nie poprzestając na tym uczniowie mogli prześledzić również walutę złotową okresu II wojny światowej i okupacji a także historię zmieniającej się waluty w okresie rządów komunistycznych, towarzyszącej jej w ostatniej dekadzie inflacji, która po upadku komunizmu przerodziła się w hiperinflację zakończoną w 1995r. denominacją złotego. Uzupełnieniem tych zajęć było przedstawienie uczniom przez pracownika filii bibliotecznej w Niemicy cen książek z okresu inflacji i hiperinflacji tamtego okresu.