Gminny Konkurs Ortograficzny „Mistrz Ortografii 2020”

Gminny Konkurs Ortograficzny "Mistrz Ortografii 2020"Dnia 10.03.2020r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Malechowie odbył się gminny konkurs ortograficzny „Mistrz ortografii 2020”.
Konkurs został przeprowadzony na dwóch poziomach edukacyjnych: dla uczniów kl. IV-VI oraz uczniów kl. VII-VIII.
Celem konkursu było: promowanie umiejętności w zakresie stosowania zasad ortograficznych języka polskiego, doskonalenie poprawności pisowni ortograficznej i gramatycznej, kształcenie nawyku prawidłowego stosowania podstawowych zasad ortograficznych, kształcenie umiejętności ortograficznej samokontroli, rozwijanie zainteresowań kulturą języka polskiego. Uczestnicy mieli możliwość sprawdzenia, w jakim stopniu opanowali zasady ortograficzne. W konkursie wzięło udział ogółem 15 uczniów z kl. IV – VIII z 4 szkół podstawowych gminy Malechowo, którzy przeszli pomyślnie eliminacje na etapie szkolnym i zakwalifikowali się do konkursu ortograficznego na szczeblu gminnym (po 2 uczniów z każdej grupy edukacyjnej).
W dniu przeprowadzenia konkursu powołana została komisja do czuwania nad przebiegiem konkursu ortograficznego i wyłonienia zwycięzców w składzie: – Pan Dariusz Czesnowski – przewodniczący komisji konkursowej oraz członkowie – Pani Jolanta Sendera i Pan Robert Baran.
Konkurs przebiegał sprawnie i polegał na pisaniu dyktanda ze słuchu, który głośno czytał dla poszczególnych grup pan Dariusz Czesnowski.
Komisja po odbytym konkursie i wnikliwym sprawdzeniu wszystkich prac na miejscu, ogłosiła wyniki.
W kategorii klas IV-VI zwyciężył Grębski Paweł ( I miejsce) – uczeń SP w Niemicy, II miejsce zajął Maciej Suchecki – uczeń SP w Lejkowie, natomiast III miejsce zajęła Wiktoria Ogórek – uczennica ZS w Ostrowcu.
Z kolei w kategorii kl. VII-VIII zwycięzcami konkursu zostali ex aequo I miejsce: uczennica ZSP w Malechowie Oliwia Holc, Marta Kobryń SP w Niemicy oraz Bartłomiej Karczewski z SP w Lejkowie; II miejsce ex aequo wywalczyli: Julia Giś – SP w Niemicy i Marcel Matejczuk – ZS w Ostrowcu a III miejsce zajęła Rozalia Morka – ZSP w Malechowie.
Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe, dyplomy i drobne upominki a pozostali uczestnicy otrzymali również dyplomy i upominki.
Wszystkim uczestnikom konkursu pracownicy biblioteki dziękują za wzięcie udziału w konkursie ortograficznym a zwycięzcom gratulujemy odniesionego sukcesu i zapraszamy za rok do udziału w następnym konkursie.