Legendy gminy Malechowo w Filii w Niemicy – lekcja biblioteczna

Legendy gminy Malechowo - lekcja bibliotecznaDnia 5 grudnia 2023r. bibliotekarz Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie – pan Robert Baran przeprowadził 2-godzinną lekcję biblioteczną z uczniami kl. III. IV, V i VI Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Niemicy. Tematem lekcji były legendy gminy Malechowo.

W trakcie zajęć bibliotekarz podkreślił na wstępie, że na naszych terenach mieszkała kiedyś ludność niemiecka, która pozostawiła po sobie ślady bytności. Jednym z przejawów ówczesnej kultury były legendy, które zostały spisane przez niemieckiego etnografa a zarazem dyrektora Muzeum Regionalnego na Zamku Książąt Pomorskich w Darłowie (dawnego Rügenwalde) Karla Rosenowa.

W trakcie głośnego czytania legend przez bibliotekarza uczniowie dowiedzieli się m.in. gdzie można było natrafić na diabelskie kamienie, gdzie zostały zatopione dzwony i kościół, jaki był los zrabowanych skarbów pewnego gospodarza z Paprot, jaki był los przygarniętego kota w Malechowie, w jaki sposób mieszkańcy Malechowa uniezależnili się od klasztoru w Bukowie Morskim, co przytrafiło się pewnej kobiecie koło Sulechowa, w jaki sposób pewna kobieta przechytrzyła szlachcica z Żegocina, dlaczego w Borkowie niedaleko megalitów płynie bezimienne źródełko (legenda pozyskana dzięki uprzejmości lokalnego artysty z Borkowa, „Woja Borka” – pana Adama Bryla), jak wyglądało polowanie w lesie w Ostrowcu, jak rozstrzygnięty został spór o „Lasek niezgody” pomiędzy Ostrowcem, Kosierzewem i Janiewicami i jak wytyczono granicę pomiędzy Ostrowcem a Janiewicami.

Lekcja ta dostarczyła uczniom wiele ciekawostek regionalnych oraz wzbudziła wiele emocji i zainteresowania.