Lekcja biblioteczna o historii Paprot

Lekcja biblioteczna o historii PaprotZ inicjatywy pani Beaty Grądzkiej-Szwak odbył się 14.11.2019r. w świetlicy w Paprotach Dzień Seniora, gdzie został zaproszony bibliotekarz GBP z Malechowa, mający przybliżyć seniorom dzieje Paprot. Metodą pogadanki i prezentacji multimedialnej bibliotekarz przybliżył odbiorcom nieznane fakty z procesu powstawania i rozwoju Paprot od czasów średniowiecznych do 1945r. Wyszczególnione było przechodzenie tej wsi z rąk do rąk (książę Warcisław podarował w 1271r. Paproty, zakonowi cystersów z klasztoru w Bukowie Morskim; po reformacji wieś przejęła znowu rodzina książęca a w XVII w. przeszła pod domenę darłowską, w której osiedlili się na dobre Niemcy na przeszło 400 lat), czemu towarzyszyła zmiana nazwy na niemiecki Parpart.

Seniorzy mogli zobaczyć tą miejscowość na licznych starych mapach i dowiedzieli się, że była to typowa wieś chłopska, która na skutek rozwoju z niewielkiej wioski z kilkunastoma gospodarstwami rozrosła się do wsi z 1040 ha ziemi z 41 małymi, średnimi i dużymi gospodarstwami rolnymi z przewagą zabudowań w stylu szachulcowym, gdzie przed wojną mieszkało tam znacznie więcej osób niż obecnie. Znaczna część dawnego budownictwa już nie istnieje. Kiedyś własny kawałek ziemi posiadali budnicy oraz nauczyciele wiejscy. Była to kiedyś samodzielna gmina, którą zamieszkiwała głównie ludność wyznania ewangelickiego (protestanci) chodząca do kościoła w Malechowie. Wieś posiadała własnego sołtysa, miała własną 1-2-klasową szkołę dla dzieci z Paprot i Paprotek (Neu Parpart), w której do 1945r. uczyło 2 nauczycieli. Jeden z wcześniejszych  nauczycieli zasadził we wsi lipy i kasztanowce. Śladem obecności Niemców w Paprotach jest cmentarz ewangelicki, ogrodzony murkiem, żywopłotem, na którym wśród istniejących miejsc pochówku można dostrzec fragment pomnika poległych mieszkańców Paprot podczas I wojny światowej z inskrypcjami i nazwiskami poległych. We wsi były sklepy, mleczarnia, gospoda, sala kinowa. Działało prężnie stowarzyszenie sportowe oraz pracowali ślusarze. Bibliotekarz wspomniał również o pracach wykopaliskowych prowadzonych przez Niemców w Paprotach. Sielankowe życie niemieckich cywilów przerwały działania wojenne i wkroczenie Rosjan na początku marca 1945r. czemu towarzyszyły m.in. liczne grabieże.  Paproty zostały zajęte przez Rosjan 7 marca, gdzie zginęło wielu jej mieszkańców. Część jej mieszkańców opuściła zawczasu wieś a reszta która pozostała zamieszkała z polskimi osadnikami do momentu wyemigrowania za granicę. Zajęcia odbyły się w miłej atmosferze a zaciekawieni seniorzy aktywnie brali udział w dyskusji przy kawie i słodkim poczęstunku. Na zakończenie bibliotekarz przeczytał uczestnikom spotkania kilka ciekawych legend z gminy Malechowo, wśród których była też legenda dotycząca Paprot.