„Woda – źródłem życia na Ziemi” – lekcja biblioteczna z przedszkolakami

Czy bez wody mogłoby istnieć życie na naszej planecie? O tym miały się przekonać przedszkolaki z grupy „Wesołe Skrzaty” z Przedszkola w Malechowie, które 7 marca b.r. odwiedziły po raz kolejny Gminną Bibliotekę Publiczną w Malechowie. W trakcie wspólnej pogadanki połączonej z prezentacją multimedialną dzieci mogły dowiedzieć się o wszechstronnym występowaniu wody w przyrodzie oraz jej zastosowaniu w życia człowieka (źródło życia i zdrowia, higiena, sport i rekreacja, źródło pożywienia, lecznictwo, walory estetyczne, źródło energii elektrycznej, żegluga, pranie, prasowanie, zmywanie w domu, podlewanie i nawadnianie roślinności itp.).

Przedszkolaki dowiedziały się o krążeniu wody w przyrodzie i występowaniu jej w różnych postaciach (np. ciecz, deszcz, lód, śnieg, para wodna, mgła, grad, szron, rosa, woda mineralna, woda destylowana, woda utleniona, woda toaletowa) oraz to, że woda może rozpuszczać różne substancje np. cukier czy sól. Mogły zauważyć jak wygląda sadzawka, staw, źródło górskie, potok, rzeka, jezioro, morze i ocean. Przy okazji miały okazję zapoznać się w jaki sposób powstają zanieczyszczenia wody i w jaki sposób woda trafia do naszych domów. Bibliotekarz przypomniał o tym, że woda z jednej strony stanowi dobrodziejstwo, ale może być także niebezpiecznym żywiołem na ziemi (obfite ulewy powodujące powodzie i podtopienia, sztormy na morzu). Zwrócona została uwaga na katastrofy ekologiczne i emisję zanieczyszczeń do wód gruntowych, rzek, jezior, mórz i oceanów oraz miejsca na ziemi pozbawione wody, gdzie życie praktycznie nie istnieje (pustynie z wyjątkiem oaz). Dzieci na zakończenie mogły obejrzeć książki związane z tematyką wody i podziwiać jak wygląda życie flory i fauny w wodzie. Bibliotekarz uczulił przy okazji przedszkolaków nad potrzebą oszczędzania wody w gospodarstwie domowym i jej racjonalnego wykorzystania do niezbędnych potrzeb.