Wychowankowie PWD w Pękaninie poznają postać Józefa Piłsudskiego

Wychowankowie PWD w Pękaninie poznają postać Józefa PiłsudskiegoW ramach tegorocznych obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości, dzieci z Placówki Wsparcia Dziennego w Pękaninie zostały zaproszone 17 października b.r. do biblioteki w Pękaninie na lekcję biblioteczną poświęconą biografii Józefa Piłsudskiego. Bibliotekarz w formie pogadanki z wykorzystaniem slajdów przedstawił burzliwy i niezwykły życiorys człowieka, który przeszedł koleje losu nacechowane nauką w gimnazjum poddanym bezwzględnej rusyfikacji, licznymi aresztowaniami przez władze carskie, zsyłką na Syberię, uszczerbkiem na zdrowiu, pobytem w więzieniu. Mimo to Piłsudski nie załamał się i postanowił walczyć z caratem wszelkimi dostępnymi środkami. Był twórcą oddziałów paramilitarnych przed wybuchem pierwszej wojny światowej a po jej wybuchu utworzył Pierwszą Kompanię Kadrową. Został w końcu dowódcą słynnej I Brygady, której żołnierze wzorem Piłsudskiego nosili czapki „maciejówki”. Dzieci mogły dowiedzieć się w jaki sposób walczyli legioniści Piłsudskiego z Rosjanami do momentu odmowy złożenia przysięgi na wierność dwóm zaborcom zakończonej osadzeniem ich obozach jenieckich. Sam Józef Piłsudski został po aresztowaniu osadzony w twierdzy magdeburskiej a na dzień przed zakończeniem wojny został uwolniony i przyjechał do Warszawy. Dzień później Polska odzyskuje niepodległość i powraca wreszcie na mapę Europy. Dla ciekawostki został przytoczony fakt założenia podczas wojny drużyny piłkarskiej Legia, z której powstała późniejsza Legia Warszawa. Z kolei w obozie jenieckim w Szczypiornie przetrzymywani legioniści wymyślili piłkę ręczną – „szczypiorniak”. Tydzień po projekcji multimedialnej dzieci otrzymały do obejrzenia ilustracje związane z Piłsudskim i legionami oraz wysłuchały innych ciekawostek.