„Dzień Kobiet” – lekcja biblioteczna z wychowankami PWD Pękanino

"Dzień Kobiet" - lekcja biblioteczna z wychowankami PWD PękaninoDnia 13 marca 2019r. w Filii bibliotecznej w Pękaninie bibliotekarz przedstawił wychowankom PWD z Pękanina prezentację multimedialną na temat Dnia Kobiet. Na wstępie poinformował ich, że święto pań wywodzi się ze starożytnego Rzymu, gdzie obchodzone były Matronalia a Dzień Kobiet obchodzony był od 8 marca 1910r. Przedstawił im, jak obchodzony był w czasach PRL Dzień Kobiet. Bibliotekarz opowiedział, że dawniej kobiety odgrywały rolę żon, matek, gospodyń domowych, kapłanek i nie miały (poza wyjątkami) dostępu do możliwości kształcenia się. Nie mogły występować w teatrach ani na olimpiadach, nie mogły uczestniczyć w świecie polityki. Jednakże mogły odgrywać rolę wpływowych kobiet, mogły być nawet energicznymi władczyniami i wojowniczkami. Mogły walczyć z bronią w ręku i być niebezpiecznymi piratkami. Bibliotekarz przedstawił dzieciom portrety najwybitniejszych władczyń Europy – królowych i księżniczek (w tym także z Polski). Wskazał też na księżniczki z krajów arabskich, Persji i tureckie sułtanki. Czytaj więcej

Gminny konkurs ortograficzny w Gminnej Bibliotece Publicznej w Malechowie

Gminny konkurs ortograficzny w Gminnej Bibliotece Publicznej w MalechowieDnia 07.03.2019r. w Gminnej Bibliotece Publicznej  w Malechowie odbył się gminny konkurs ortograficzny „Mistrz ortografii 2019”. Konkurs został przeprowadzony na dwóch poziomach edukacyjnych: dla uczniów kl. IV-VI oraz uczniów kl. VII-VIII i gimnazjum. W konkursie wzięło udział ogółem 15 uczniów z kl. IV – VIII i gimnazjum z 4 szkół podstawowych i gimnazjum gminy Malechowo, którzy przeszli pomyślnie eliminacje na etapie szkolnym i zakwalifikowali się do konkursu ortograficznego na szczeblu gminnym (po 2 uczniów z każdej grupy edukacyjnej). W dniu przeprowadzenia konkursu powołana została komisja do czuwania nad przebiegiem konkursu ortograficznego i wyłonienia zwycięzców w składzie: Wanda Szewczuk – polonistka i przyjaciel biblioteki, Dariusz Czesnowski – bibliotekarz Filii bibliotecznej w Lejkowie i Robert Baran – bibliotekarz Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie. Konkurs przebiegał sprawnie i polegał na pisaniu dyktanda ze słuchu, który głośno czytał dla poszczególnych grup pan Dariusz Czesnowski.

Czytaj więcej

„Praca w bibliotece, zasady korzystania z biblioteki” – lekcja biblioteczna z wychowankami PWD Pękanino

„Praca w bibliotece, zasady korzystania z biblioteki” - lekcja biblioteczna z wychowankami PWD PękaninoDnia 27.02.2019r. Filię Biblioteczną w Pękaninie odwiedzili wychowankowie PWD z Pękanina. Dla nich bibliotekarz z Malechowa przygotował specjalnie lekcję biblioteczną o funkcjonowaniem biblioteki, jej księgozbiorach i zasadami w niej panującymi. Bibliotekarz wyjaśnił zainteresowanym dzieciom skąd wywodzi się pojęcie: biblioteka Przy okazji mogły dowiedzieć się skąd pochodzą pojęcia: tytuł, wolumin. Bibliotekarz opowiedział w jaki sposób książki poi zakupach trafiają na półki oraz zwrócił uwagę, że są one klasyfikowane odpowiednio według klasyfikacji dziesiętnej na literaturę dla dzieci i młodzieży, dla dorosłych, polskojęzyczną i obcojęzyczną, beletrystyczną i niebeletrystyczną. Dzieci mogły zobaczyć czym są i do czego służą katalogi alfabetyczne i rzeczowe. W trakcie zajęć bibliotekarz zaznajomił ich do czego służą encyklopedie i słowniki z których można jedynie korzystać na miejscu w czytelni. Wychowankowie zobaczyli jak wygląda księga rejestru książek, karty katalogowe i karty wypożyczeń książek oraz karty zobowiązań i karty wypożyczeń czytelników. Przy okazji dowiedzieli się jakie warunki trzeba spełnić, żeby zostać czytelnikiem i móc wypożyczać książki. Czytaj więcej

„Praca w bibliotece, zasady korzystania z biblioteki” – lekcja biblioteczna z uczniami kl. II Szkoły Podstawowej w Malechowie

„Praca w bibliotece, zasady korzystania z biblioteki” - lekcja biblioteczna z uczniami kl. II Szkoły Podstawowej w MalechowieDnia 26.02.2019r. Gminną Bibliotekę Publiczną w Malechowie odwiedzili uczniowie kl. II Szkoły Podstawowej im. mjr. Ryszarda Markiewicza, ps. „Mohort” z Malechowa. Celem odwiedzin uczniów była chęć zapoznania się z funkcjonowaniem biblioteki, jej księgozbiorem i zasadami w niej panującymi. Bibliotekarz prowadzący zajęcia na podstawie slajdów wyjaśnił zainteresowanym skąd wywodzi się pojęcie: biblioteka a następnie pokazał jak wyglądały zwoje papirusowe zanim książka nabrała kształtu kodeksu pergaminowego i papierowego. Przy okazji uczniowie dowiedzieli się skąd pochodzą pojęcia: tytuł, wolumin, inicjał, pergamin. Mogli zobaczyć jak wyglądała w starożytności największa Biblioteka Aleksandryjska. Bibliotekarz opowiedział w jaki sposób książki poi zakupach trafiają na półki oraz zwrócił uwagę, że są one klasyfikowane odpowiednio według klasyfikacji dziesiętnej na literaturę dla dzieci i młodzieży, dla dorosłych, polskojęzyczną i obcojęzyczną, beletrystyczną i niebeletrystyczną, które są w odpowiednim porządku alfabetycznym z zachowaną klasyfikacją poukładane na półkach. Pokazał uczniom katalogi alfabetyczne i rzeczowe. Czytaj więcej

„Mowa nasza, nasz język jest naszym największym skarbem kulturalnym. Broniąc go, bronimy samej istoty naszej kultury.” J. Iwaszkiewicz

Mowa nasza, nasz język jest naszym największym skarbem kulturalnym. Broniąc go, bronimy samej istoty naszej kulturyOtaczający świat jest taki, jakim potrafimy go opisać. Niewątpliwie najczęściej używamy do tego języka ojczystego. Język ojczysty to jednak coś więcej niż tylko możliwość wyrażania osobistych myśli.  Jako młode pokolenie powinniśmy szczególnie dbać o jego kultywowanie, wyrażające się właśnie przez dbałość o poprawność językową naszych wypowiedzi i tekstów pisanych. Dlatego Szkoła Podstawowa w Ostrowcu włączyła się bardzo aktywnie w obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. Zorganizowano szereg działań mających za zadanie przypomnieć wszystkim uczniom, jak ważny jest szacunek do języka ojczystego i dbałość o jego przetrwanie. Uczniowie wspólnie z nauczycielami wykonali plakaty pod hasłem „Stop wulgaryzmom”. Czytaj więcej