Test Wiedzy o Polskich Noblistach

Test Wiedzy o Polskich NoblistachZ pewnością wszyscy, nawet najmłodsi, wiedzą, że wyróżnieniem dla każdego człowieka jest uhonorowanie jego dorobku nagrodą. Wyjątkowym zaszczytem jest przyznanie Nagrody Nobla. To prestiżowe, międzynarodowe wyróżnienie zostało ustanowione na mocy testamentu Alfreda Nobla. W ostatniej woli wynalazcy dynamitu istnieje zapis o bezpiecznym ulokowaniu jego dorobku, z którego każdego roku mają być przyznane nagrody dla osób, które w poprzedzającym roku przyniosły ludzkości największe korzyści. Dlatego właśnie, należy pamiętać o Polakach którzy otrzymali tę prestiżową nagrodę. Gminna Biblioteka Publiczna w Malechowie filia w Niemicy wraz z Biblioteką Szkolną, ogłosiły konkurs – „Test Wiedzy o Polskich Noblistach”. Konkurs kierowany był do młodych czytelników klas IV – VIII, w Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich w Niemicy. W czwartek 18 października rozstrzygnięto konkurs i wręczono nagrody książkowe.

Zwycięzcami zostali:
I miejsce – Iga Hencel
II miejsce – Jacek Marko
III miejsce – Michał Kowalczuk, Alicja Karczyńska
Wyróżnienie – Aleksandra Teszka
Wyróżnienie – Amelia Babirecka

Serdecznie gratulujemy!!!