Wycieczka tematyczna „Z rybką po zdrowie”

Z rybką po zdrowieGminna Biblioteka Publiczna realizuje operację w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, pn. „Organizacja wycieczki tematycznej „Z Rybką po Zdrowie”organizację cyklicznych wyjazdów do Oceanarium w Gdyni dzieci z 13 Placówek Wsparcia Dziennego oraz młodych czytelników Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie wraz z pogadanką o rybackiej wartości historycznej terenu Gminy Malechowo z wykorzystaniem publikacji „Historia i Kultura Ziemi Sławieńskiej, Tom IV Gmina Malechowo” oraz zbiorów książkowych dotyczących tematu znajdujących się w bibliotekach. Motywacją do zorganizowania wycieczki jest pokazanie dzieciom ciekawych typów ryb, zwierząt i roślin związanych ze światem wodnym, ale przede wszystkim uświadomienie młodym ludziom jak duża wartość drzemie w wodzie i akwenach wodnych, jak ważną rolę odgrywają ryby w żywieniu człowieka. Tu sprawdzi się wiedza o stawach rybnych występujących w naszej gminie gdzie jesteśmy dominatorem w powiecie sławieńskim, a ryby naszych hodowców są znane nie tylko w kraju ale również za granicą. Wyjazdy edukacyjno-promocyjne do Oceanarium w Gdyni dla 200 osób z poczęstunkiem, zakupem upominkowych gadżetów oraz wynajem autokarów do przewiezienia 4 grup uczestników stanowi koszt 12 593,92zł.- wszystko to zgodnie z wytycznymi programu PO RYBY. Planowane terminy wyjazdów to: 22.09.18., 29.09.18, 06.10.18, 13.10.18.

Logo